woensdag, 23. december 2009 - 20:45

René van Diessen voorgedragen als opvolger van Harry Dijksma.

Lelystad

De VVD Statenfractie van Flevoland heeft, tijdens haar fractievergadering van dinsdag 22 december, unaniem de heer René van Diessen gekozen als kandidaat gedeputeerde. Hij wordt hiermede de beoogde opvolger van Harry Dijksma die per 1 februari 2010 vertrekt om een nieuwe uitdaging aan te gaan.

De VVD Statenfractie is tevreden dat hij op kort termijn de vacature in het College van Gedeputeerde Staten kan invullen. René van Diessen heeft zijn sporen verdiend in zowel gemeentelijk als provinciaal bestuur. Hij heeft ervaring op de beleidsterreinen van financiën, verkeer en vervoer, economie, milieu, ruimtelijke ordening en Europa. Hij wordt in staat geacht het VVD beleid waaronder zorgvuldige financiën, snelle realisering verbreding Gooiseweg en de in ontwikkeling zijnde Luchthaven Lelystad te continueren. Hij is bereid gevonden om voor de periode tot aan de provinciale verkiezingen van maart 2011, de vacature te vervullen en zijn bestuurlijke kwaliteiten in te zetten voor Flevoland.

René van Diessen (57) is woonachtig in Tilburg. Naast een loopbaan van bijna 20 jaar in het bedrijfsleven, is hij ruim 32 jaar actief voor de VVD als wetenschappelijk medewerker, raadslid, wethouder, statenlid en gedeputeerde. Momenteel is René zelfstandig consultant en ondernemer associé bij Boer en Croon. Hij is in 1976 afgestudeerd aan de universiteit van Tilburg met als afstudeervakken Openbare Financiën en Monetaire Economie. Hij en zijn partner, Cécile Franssen, hebben samen 3 kinderen (30, 27 en 23).

René van Diessen geeft aan veel zin te hebben in deze functie. “Ik ken Flevoland net als ieder ander als een bedrijvige provincie met grote ambities. Ik zie het als een uitdaging om daar aan de slag te mogen gaan”.
Provincie:
Tag(s):