donderdag, 10. september 2009 - 12:33

Reorganisatie bij Orbis weer uitgesteld

Sittard-Geleen

De reorganisatie bij Orbis Medisch en Zorgconcern in Sittard-Geleen is voor onbepaalde tijd uitgesteld. Dit heeft het zorgconcern vandaag laten weten. Het uitstel is noodzakelijk, omdat er nog onduidelijkheid is over de financiering van het reorganisatieplan.

De uitvoering van de reorganisatie en het sociaal plan vergt een grote zorgvuldigheid en een goede financiële onderbouwing. In juli zijn Orbis, de Gemeente Sittard-Geleen, de Provincie Limburg, Zorgverzekeraar CZ en de medisch specialisten van het eigen ziekenhuis tot principeovereenstemming gekomen over de inhoud van de borgstelling en daarmee ook over de financiering van de reorganisatie. Aansluitend zijn er tussen Orbis en de genoemde partijen formele juridische trajecten opgestart, die gericht waren op het verzilveren van borgstellingovereenkomsten om daarmee de reorganisatie te kunnen financieren. Parallel hieraan is Orbis met enkele banken in gesprek gegaan over de mogelijkheden om eerder genoemde borgstelling te verzilveren.

Het opstellen van de definitieve borgstellingovereenkomsten is als gevolg van de complexe situatie waarin Orbis zich bevindt echter nog niet geheel afgerond. Om die reden is er met banken nog geen definitieve financiering gerealiseerd. De borgstellingen van de Gemeente Sittard-Geleen, de Provincie Limburg, Zorgverzekeraar CZ en de medisch specialisten zijn overigens nog onverminderd van kracht.

Tot het laatste moment is alles in het werk gesteld om de financiering te realiseren. De Raad van Bestuur betreurt het zeer dat de Orbis-medewerkers nog langer in onzekerheid moeten verkeren. Benadrukt kan echter worden dat er alles aan is, en in de komende periode aan wordt gedaan, om dit proces succesvol en zo snel als mogelijk af te ronden.

Op woensdag 16 september wordt nadere informatie gegeven over de op dat moment actuele stand van zaken. De Raad van Bestuur benadrukt dat de overige maatregelen in het kader van de reorganisatie onverminderd worden voortgezet. Het gaat daarbij om materiële kostenbesparing en het herinrichten van de organisatie.
Provincie:
Tag(s):