zondag, 6. december 2009 - 22:24

Rijksbijdrage van 6,7 miljoen euro voor ‘Harselaartunnel’

Barneveld

De gemeente Barneveld ontvangt de komende twee jaar ruim 6,7 miljoen euro voor de ondertunneling van de spoorlijn Amersfoort-Apeldoorn. Dat heeft minister C.M.P.S.E. Eurlings van het ministerie van verkeer en waterstaat bekendgemaakt.

De gemeente Barneveld is bijzonder verheugd, dat de aanvraag om een bijdrage voor deze zogenoemde Spoorse Doorsnijding is gehonoreerd. De gemeente Barneveld en de provincie Gelderland dragen ook elk maximaal 11 miljoen euro bij aan de realisering van de ‘Harselaartunnel’.

De aanleg van de ‘Harselaartunnel’ is onder andere belangrijk voor de gewenste realisering van een intercitystop op de lijn Amersfoort-Apeldoorn. Op dit moment zou zo’n intercitystop de spoorwegovergang blokkeren. Een intercitystop is zeer gewenst vanwege het feit, dat het stationgebied Barneveld-Noord wordt aangemerkt als één van de Poorten van de Randstad. Juist vanwege deze kwalificatie hebben de gemeente Barneveld en de Nederlandse Spoorwegen een intentieovereenkomst getekend voor de verdere ontwikkeling van het stationsgebied Barneveld-Noord.

De ondertunneling van de spoorlijn Amersfoort-Apeldoorn is ook van belang voor de verdere ontwikkeling van het bedrijventerrein Harselaar in Barneveld. De komende jaren wordt ruim 100 hectare extra bedrijfsgrond aan het bestaande bedrijventerrein toegevoegd (Harselaar-West-West, Harselaar-Zuid en Harselaar-Driehoek). Dat betekent ook, dat het aantal verkeersbewegingen aanzienlijk toeneemt.

De gemeente Barneveld heeft in de afgelopen periode verschillende verkeersstudies laten uitvoeren, onder andere in verband met het milieueffectrapport. Daarbij is ook gekeken naar de effecten van een ondertunneling van het hoofdspoor Amersfoort-Apeldoorn. Zo’n tunnel draagt bij aan een goede ontsluiting van het bedrijventerrein Harselaar en de bereikbaarheid van het dorp Barneveld.

De provincie Gelderland was al eerder akkoord gegaan met een provinciale bijdrage van (maximaal) 11 miljoen euro, mits ook van rijkswege een bijdrage zou worden toegekend. Nu de rijkssubsidie is toegekend, komt de daadwerkelijke realisering van de ‘Harselaartunnel’ een stap dichterbij.

De gemeente Barneveld start binnenkort met de voorbereidingen voor de realisering van de ‘Harselaartunnel’. Dat is een proces, waarvoor veel werk moet worden verzet en waarbij veel partijen zijn en worden betrokken.
Provincie:
Tag(s):