dinsdag, 3. november 2009 - 13:29

Rijkswaterstaat laat wrak Vinca Gorthon in Noordzee weghalen

Den Haag

Rijkswaterstaat heeft bergingsbedrijf Titan uit Engeland de opdracht gegeven voor het bergen van het wrak Vinca Gorthon.

De berging is nodig, omdat het wrak in een deel van de Noordzee ligt waar steeds meer scheepvaart plaatsvindt. De berging moet uiterlijk 1 november 2010 klaar zijn.

Op de plaats van het wrak komen vier scheepvaartroutes bij elkaar. Als gevolg van een toename van het aantal scheepsbewegingen op de Noordzee, ontwikkelingen in de offshore en van windparken, wordt het vele scheepvaartverkeer dicht bij elkaar gebracht. Door de ligging van het wrak wordt een deel van de beschikbare vaarroute geblokkeerd. Er is sprake is van een ongewenste situatie.

De Vinca Gorthon ligt ongeveer 29 kilometer uit de kust van Camperduin. Het ligt op een diepte van 24,5 meter en steekt ongeveer 10 meter boven de zeebodem uit. Het vormt een obstakel voor passerende schepen met een diepgang van meer dan 15 meter. Momenteel markeren 3 boeien de positie van het wrak.

De Vinca Gorthon is op 29 februari 1988 als gevolg van schuivende lading tijdens een noordwesterstorm gezonken en op een oliepijpleiding terechtgekomen. De pijpleiding is omgelegd, het stuk waar het wrak op ligt is niet meer in gebruik. De Vinca Gorthon was een roll on-roll offschip van bijna 19.000 ton, 166 meter lang en 23 meter breed. Het schip was – geladen met rollen papier en tanktrailers met papierpulp – op weg van het Zweedse Oskarshamn naar Antwerpen.

Rijkswaterstaat heeft de dagelijkse zorg voor het aanleggen, beheren en onderhouden van de rijkswegen en rijksvaarwegen. Eén van de kerntaken van Rijkswaterstaat is zorgen voor veilig vaarverkeer.
Provincie:
Tag(s):