vrijdag, 4. december 2009 - 14:47

RIVM:Intensiteit griepepidemie neemt verder af

Bilthoven

In de afgelopen week is het aantal van 227 ziekenhuisopnamen wegens een laboratoriumbevestigde infectie met Nieuwe Influenza A (H1N1) afgenomen ten opzichte van vorige week toen er nog 289 patiënten werden gemeld. Dit heeft het RIVM vrijdag bekendgemaakt.

Zes doden
Daarnaast werden 6 nieuwe sterfgevallen gemeld. Een 2-jarige jongen, een 2-jarig meisje, een 40-jarige vrouw, een 54-jarige man, een 59-jarige man en een 67-jarige man, waarvan 4 met onderliggend lijden. Het 2-jarige jongentje had geen onderliggend lijden en van het 2-jarige meisje is het nog onbekend of er sprake was van onderliggend lijden. Twee van de 6 overleden personen waren gevaccineerd tegen Nieuwe Influenza A (H1N1).

Meeste besmettingen betreffen kinderen
Uit de leeftijdsverdeling van de patiënten die opgenomen zijn met een laboratoriumbevestigde infectie met Nieuwe Influenza A (H1N1) blijkt dat 94% jonger is dan 65 jaar en 51% jonger is dan 20 jaar. De meeste opnames betreft kinderen in de leeftijdsgroep 0 tot 4 jaar (27%).

Totaal 42 doden
In totaal zijn tot en met 2 december 1969 patiënten opgenomen in het ziekenhuis en zijn 42 patiënten overleden. Bij 59% van de opgenomen patiënten en bij 90% van de overleden patiënten was sprake van onderliggende medische problematiek.

Griepklachten bij huisarts verder gedaald
Het aantal patiënten met griepachtige klachten dat zich bij de huisarts meldt is de afgelopen week verder gedaald. De incidentie van influenza-achtig ziektebeeld (IAZ) van de afgelopen week was 8,7 per 10.000 inwoners. Bij 16 van de 44 onderzochte monsters (36%) werd Nieuwe Influenza A (H1N1) gevonden. De incidentie van pneumonie was 1,1 per 10.000 inwoners.

Afname IC opnames
Afgelopen week zijn 14 Intensive Care opnamen gemeld, dit is afname vergeleken met vorige week, toen werden 29 IC opnames gemeld. In totaal zijn 183 patiënten opgenomen (geweest) op de Intensive Care. Van deze patiënten hadden 100 personen mechanische beademing nodig en 70% van de patiënten had een onderliggend lijden. Van de door het Nationaal Influenza Centrum vanaf week 28 onderzochte influenza virussen was 96% van het type A (H1N1).

6 resistente gevallen
Tot en met deze week zijn in Nederland 6 patiënten gediagnosticeerd, waarvan 3 deze week, met een Nieuwe Influenza A (H1N1) virus wat resistent is tegen het antivirale middel Tamiflu (oseltamivir) waarmee deze patiënten zijn behandeld. Twee van deze patiënten zijn inmiddels overleden.

Binnen het Surveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen (SNIV) is geen toename in de incidentie van influenza-achtig ziektebeeld te zien. Er is ook geen toename in pneumonie onder verpleeghuisbewoners. In de week die eindigt op woensdag 25 november 2009 is in de totale sterftecijfers van het CBS geen verhoging te zien.
Provincie:
Tag(s):