vrijdag, 25. december 2009 - 21:13

Robuuste aanpak Taskforce Veiliger OV nog onzichtbaar

Bergen op Zoom

“Wie trekt nou eigenlijk die kar? Het wordt tijd dat minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken eens doorpakt op dit dossier. Dat stelt bestuurder Wyb Kusters van CNV Stads- en streekvervoer naar aanleiding van het onderzoek in het Openbaar Vervoer over de ervaring van veiligheid door werknemers in deze sector. CNV Stads- en streekvervoer, NIPO en RTL hielden deze enquête - voor de tweede keer - onder chauffeurs en controleurs.

Opnieuw wijst de enquête uit dat veel chauffeurs en conducteurs een hoog risico lopen om slachtoffer te worden van geweld en onheuse bejegening.
Volgens Kusters is de noodzaak voor betere maatregelen alleen maar toegenomen.

CNV Stads- en streekvervoer dringt al langer aan op méér menselijk toezicht in bus, tram en trein. Deze vorm van toezicht moet zijn aangevuld met cameratoezicht. Het onderzoek wijst uit dat in 2009 het aantal incidenten met lichamelijk geweld licht is verminderd ten opzichte van 2008 (11 versus 9 procent). Een op de vijf chauffeurs is met de dood bedreigd. En ruim meer dan de helft (69 procent) is uitgescholden.

Kusters: “De minister heeft met de instelling van de Taskforce Veiliger OV een robuuste aanpak van het probleem aangekondigd. Het wordt tijd dat die belofte nu in realiteit wordt omgezet. In dit tempo is de verbetering te gering. Zolang wachten op substantiële verbetering, daarvoor ontbreekt het aan tijd voor het personeel in deze branche.”
Provincie:
Tag(s):