maandag, 30. november 2009 - 21:34

Roermond verleent vergunning voor openstelling tunnels

Roermond

De gemeente Roermond heeft Rijkswaterstaat de openstellingvergunning verleend voor de twee tunnels in de A73. Dit heeft de gemeente Roermond maandagmiddag bekend gemaakt.

De tunnels zullen rond middernacht worden opengesteld in aanwezigheid van verkeersminister Camiel Eurlings. Burgemeester Henk van Beers van Roermond zal in die hoedanigheid als eindverantwoordelijke voor veiligheid daarbij aanwezig zijn. Wethouder Gerard IJff zal eveneens aanwezig zijn omdat hij het bestuurlijk overleg heeft gevoerd over de A73-Zuid.

Het college van Roermond is er ontstemd over dat Rijkswaterstaat heeft nagelaten het voltallig college van burgemeester en wethouders uit te nodigen. Daardoor is andere collegeleden de kans ontnomen om al dan niet op een uitnodiging in te gaan.

Voor het college is de openstelling geen reden tot een festiviteit, maar wel een moment om bij stil te staan als markeringspunt. Het college acht Rijkswaterstaat ervoor verantwoordelijk dat onnodig veel tijd en financiële middelen nodig zijn gebleken voor de tunnels in het traject A73-Zuid. In de visie van het college moeten de werkzaamheden aan de restpunten worden gekoppeld aan regulier onderhoud.
Provincie:
Tag(s):