vrijdag, 18. december 2009 - 12:49

Roken en drinken oorzaak van 220 extreme vroeggeboorten

Amsterdam

Roken tijdens de zwangerschap veroorzaakt in Nederland jaarlijks 220 extreme vroeggeboortes, dat wil zeggen bij de 28e zwangerschapsweek of eerder. Ook worden jaarlijks als direct gevolg van het roken tijdens de zwangerschap 3.000 ondervoede baby's in Nederland geboren. Dit blijkt uit onderzoek van TNO onder 15.000 moeders.

In opdracht van het ministerie van VWS en STIVORO analyseerde TNO de gegevens van de Peilingen Borstvoeding uitgevoerd tussen 2001 en 2008. In totaal hebben 15.000 aanstaande moeders een vragenlijst ingevuld.

Zwangeren die er niet in slagen te stoppen met roken, stellen hun kinderen vaker ook aan andere risico's bloot. Zo blijkt dat overmatig alcoholgebruik tijdens de zwangerschap bij rokende zwangeren twee keer zo vaak voorkomt als bij niet-rokende. Ook kiezen rokende zwangeren minder vaak voor het geven van borstvoeding.

Volgens kinderarts en TNO-onderzoeker Ko van Wouwe beginnen hierdoor teveel kinderen met een viervoudige achterstand: ze zijn ondervoed, extreem te vroeg geboren, blootgesteld aan overmatig alcoholgebruik en ze missen de voordelen van borstvoeding.

In Nederland worden jaarlijks ongeveer 180.000 kinderen geboren. Daarvan zijn 660 extreme vroeggeboortes. Een derde hiervan wordt direct veroorzaakt door roken tijdens de zwangerschap.
Categorie:
Tag(s):