vrijdag, 30. oktober 2009 - 12:13

'Rookmelders in alle huizen'

Den Haag

Rookmelders in alle huizen. Dat is het doel van de ministers Ter Horst (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en Van der Laan (Wonen, Wijken en Integratie) om het aantal doden en gewonden bij woningbranden omlaag te krijgen.

Samen met de brandweer, verzekeraars, woningverhuurders en de Brandwondenstichting werken de ministers een plan uit om de komende jaren het gebruik van rookmelders verder te stimuleren.
Voorlichting over brandgevaar is de beste manier om branden te voorkomen en het aantal slachtoffers te verminderen. In die voorlichting is er speciale aandacht voor mensen die zichzelf niet kunnen redden, zoals kleine kinderen, gehandicapten en bedlegerige mensen, maar ook mensen in ziekenhuizen, kinderdagverblijven en op school.

Dat schrijven de ministers aan de Tweede Kamer bij een rapport over dodelijke woningbranden in het afgelopen jaar. Het rapport is opgesteld door het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid Nibra.

In 2008 waren er 55 woningbranden waarbij 62 doden vielen. Elf woningbranden ontstonden door brandstichting (daarbij vielen 13 doden), bij 44 branden (49 doden) was er geen opzet. De belangrijkste oorzaken waren in slaap vallen tijdens roken, kortsluiting en onvoorzichtigheid met elektrische apparaten.

Veel van de dodelijke slachtoffers lagen te slapen (65%), soms onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen (18%). Ruim een kwart van de slachtoffers was niet of beperkt mobiel.

Slecht bij zes van de 44 niet-opzettelijke branden was zeker een rookmelder aanwezig.

Van de 49 dodelijke slachtoffers hebben acht mensen een vluchtpoging gedaan, maar de uitgang niet bereikt.

De kans op een dodelijke woningbrand was in een huurwoning ruim drie keer zo groot als in een koopwoning. Verder vonden branden met dodelijke slachtoffers onevenredig plaats in galerijflats. De voorlichting over brandpreventie zal zich daarom ook specifiek richten op bewoners van huurwoningen en galerijflats.

Bij brand die ontstaat door in slaap vallen tijdens roken, speelt de brandbaarheid van schuimrubber in meubels en matrassen een belangrijke rol. In de Verenigde Staten en in Groot-Brittannië gelden er brandveiligheidseisen voor meubels en matrassen met schuimrubber. Hierdoor is het aantal doden bij brand in die landen fors gedaald. Nederland bekijkt of zulke brandveiligheidseisen ook hier ingevoerd kunnen worden.

Meerjarig onderzoek moet beter inzicht geven in de oorzaken van dodelijke woningbranden en factoren die daarbij een rol spelen.
Provincie:
Tag(s):