donderdag, 29. oktober 2009 - 21:27

RUG-bestuur passeert studenten

Groningen

Tweederde van de studentenvertegenwoordiging van de RUG heeft vandaag de vergadering voortijdig verlaten. De Groninger Studentenbond (GSb) en de Studenten Organisatie Groningen (SOG) protesteren zo tegen de wijze waarop het bestuur van de universiteit het bindend studieadvies door wilde voeren. Universiteitsraadslid Thomas Wagenaar (GSb) noemt het optreden van het College “autoritair. Het had weinig zin om hier nog bij te blijven. Het besluit was eigenlijk al genomen in een onderonsje.”

Het proces rondom de invoering van het bindend studieadvies (bsa) kende al veel rumoer. Bestuur en medezeggenschap besloten vorig jaar om eerst andere maatregelen uit te proberen om het studierendement van RUG-studenten te verbeteren; pas in 2010 zou het bsa weer op de agenda komen. Het College van Bestuur kwam afgelopen zomer op die afspraak terug. Vandaag bleek dat de discussie nog slechts zou gaan over de randvoorwaarden van het bsa. Sàndor Schokker (SOG) noemt het “schrijnend dat het College van Bestuur in een discussie op basis van een slecht stuk tweederde van de studenten passeert.”

Beide studentenfracties vinden dat het harmoniemodel, de RUG-variant van het poldermodel, hiermee niets meer waard is. Dit model hield in dat raad en College elkaar wederzijds informeerden en naar compromissen streefden. Volgens de twee studentenfracties belijdt de nieuwe Collegevoorzitter, Sibrand Poppema, het principe slechts met de mond en is hij duidelijk niet bereid tot consensus te komen.
Provincie:
Tag(s):