maandag, 9. november 2009 - 9:29

Ruimen besmette dieren in strijd tegen Q-koorts

Den Haag

De houders van melkgeiten en melkschapen leggen zich vergaande beperkingen op om de Q-koorts beheersbaar te maken en zo snel mogelijk uit de bannen. Dit maakt LTO Nederland vandaag bekend.

Belangrijkste middel hiertoe is het afvoeren van besmette dieren van de bedrijven, waarmee nog dit jaar wordt gestart. Voorts wordt de ontwikkeling van deze bedrijven in een gebied, waar de meeste mensen Q-koorts hebben opgelopen, voorlopig een jaar op slot gezet. Bedrijfsuitbreiding is hierdoor tijdelijk niet mogelijk.

Dit blijkt uit een Plan van Aanpak, dat de LTO-organisaties de afgelopen weken hebben uitgewerkt. Dit plan heeft de afgelopen weken brede steun gekregen van de melkgeiten- en melkschapenhouders, staat in een brief, die LTO Nederland heeft geschreven aan de Tweede Kamer.

Het bedrijfsleven koppelt het bestrijdingsplan aan financiële ondersteuning door de overheid. Komende woensdag wordt in de Tweede kamer gedebatteerd over de aanpak van Q-koorts.

Volgens Jan van Lokven en Nico Verduin, voorzitter van resp. de LTO-vakgroep Geitenhouderij en LTO-vakgroep Schapenhouderij plegen de betrokken veehouders met de het plan een ultieme krachtsinspanning om een situatie te bereiken, waarbij hun bedrijven zo snel mogelijk geen risico meer vormen voor de volksgezondheid.

Een doelgerichte aanpak van Q-koorst is mogelijk geworden door onderzoek van de melk van alle geiten- en melkschapenbedrijven. Dankzij een nieuwe testmethode kan worden vastgesteld welke bedrijven een risico vormen voor de omwonenden.

De resultaten van dit tankmelkonderzoek zijn over één á twee weken bekend. Op basis van de eerste uitslagen wordt aangenomen dat een kwart van de bedrijven is besmet. Hierdoor kunnen naast nu al geldende maatregelen, zoals landelijke vaccinatie in 2010, doelgerichte maatregelen worden genomen op besmet verklaarde bedrijven.

Op besmette bedrijven zullen dieren individueel worden getest. Besmette dieren zullen niet meer worden ingezet voor de fokkerij en mogelijk versneld worden afgevoerd voor de slacht. Het gevaar dat drachtige dieren, die met Q-koorts zijn besmet, gaan aborteren wordt hiermee ingedamd. Niet-besmette bedrijven zullen zich houden aan enkele maatregelen (vaccinatie van alle dieren en aanvoer van dieren van bedrijven met dezelfde status) om er voor te zorgen dat ze ziektevrij blijven.

Het Plan van Aanpak omvat een pakket aan wetenschappelijk onderbouwde maatregelen om de ziekte zo snel mogelijk onder de knie te krijgen. Nu al gelden een meldingsplicht, vervoersbeperkingen, een hygiëneprotocol en compostering van 'verdachte mest'.

In het concentratiegebied van de Q-koorts geldt de verplichting om alle melkgeiten en -schapen te laten vaccineren. Voor komend jaar zijn op aandringen van LTO al 1,5 miljoen dosis entstof aangekocht, zodat komend jaar eindelijk voldoende vaccin beschikbaar komt. Dan kunnen alle melkgeiten en -schapen in het land worden gevaccineerd.
Provincie:
Tag(s):