donderdag, 3. december 2009 - 13:03

Ruiming deel algemene graven Noorderbegraafplaats

Vlissingen

Het College van B&W heeft besloten om eind 2010/begin 2011 een deel van de algemene graven (ook wel huurgraven genoemd) op de Noorderbegraafplaats te gaan ruimen. Het betreft graven die zijn uitgegeven in grafvak 3, tussen 1924 en 1975, met uitzondering van de kindergraven.

Op de Noorderbegraafplaats is op dit moment nog ruimte voor koopgraven voor ongeveer twee jaar. De gemeenteraad heeft eerder al besloten dat er nieuwe graven moeten worden gevonden binnen de huidige grenzen van de begraafplaats. Om hieraan te voldoen wordt een deel van de Noorderbegraafplaats opnieuw ingericht.

Door de ruiming en herinrichting van vak 3 beschikt de gemeente weer over voldoende ruimte voor uitgifte van koopgraven. Op de begraafplaats wordt duidelijk aangegeven om welke graven het gaat.

De algemene graven in vak 3 zijn uitgegeven tussen 8 februari 1924 en 30 juli 1975. De instandhoudingstermijn voor algemene graven is vastgesteld op 15 jaar. Deze termijn is op het moment van ruiming 20 jaar verstreken. De nabestaanden die bij de gemeente bekend zijn zullen persoonlijk worden benaderd. Andere nabestaanden worden opgeroepen zich te melden (op onderstaande e-mail adres) indien een herbegrafenis
gewenst is, of men het grafmonument terugwenst.

De ruiming van vak 3 staat gepland eind 2010/begin 2011. De gemeente doet het maximale om nabestaanden te achterhalen en te informeren. Het komende jaar besteedt de gemeente daarom aan een zeer intensieve informatie campagne met inzet van diverse media. Dit zal gaan via de regionale pers, gemeentelijke media en via informatieborden op de begraafplaats. Het achterhalen van de nabestaanden is niet in alle gevallen mogelijk, aangezien vroeger de nabestaanden nauwelijks geregistreerd werden. Hoewel niet wettelijk verplicht, willen we daarom van alle graven foto’s nemen van de grafmonumenten en/of andere ornamenten. De grafmonumenten zelf worden niet langer bewaard dan april 2011.

Nabestaanden van graven in vak 3, met uitzondering van de kindergraven, van de Noorderbegraafplaats in Vlissingen kunnen zich schriftelijk melden met naam en contactadres bij de gemeente Vlissingen meldingen@vlissingen.nl of op telefoonnummer 0118-487500.
Provincie:
Tag(s):