dinsdag, 17. november 2009 - 21:35

Ruiner bedrijven leven regels goed na

Ruinen

Bijna negentig procent van alle bedrijven op bedrijventerrein ‘Voor de Blanken’ in Ruinen leeft wettelijke regels en voorschriften prima na. Dit blijkt uit de controles van de gemeente onder de dertig bedrijven op het bedrijventerrein. Het meest accuraat worden de regels over milieu, bouw en brandveiligheid nageleefd. Verantwoordelijk wethouder Ank van der Ziel is trots op het resultaat: “Daarmee zet het bedrijfsleven zich uitstekend neer”.

Alle bedrijven op het bedrijventerrein ‘Voor de Blanken’ zijn het afgelopen jaar bezocht door medewerkers van de gemeente. Daarbij is gecontroleerd op bouwregelgeving, brandveiligheid, milieuwetgeving en bestemmingsplannen. Bijzonder aan deze vorm van controle is dat de gemeente tijdens één bezoek naar alle aspecten kijkt. Hierdoor is het niet meer nodig dat meerdere medewerkers van de gemeente op verschillende tijden de ondernemers vragen tijd vrij te maken. Ondernemers ervaren de, nieuwe, integrale werkwijze als positief.

Doel van de controles is het bevorderen van de kwaliteit van het bedrijventerrein. De geconstateerde gebreken bij de bedrijven op ‘Voor de Blanken’ gaan met name over bestemmingsplanvoorschriften. Deze gebreken worden met de betrokken bedrijven binnen een regulier handhavingstraject opgepakt.

Het controleren van de bedrijven op ‘Voor de Blanken’ staat niet op zichzelf. In 2006 werden de bedrijven op het terrein ‘Hoge Akkers’ in Ruinerwold gecontroleerd. De komende jaren staat het laatste bedrijventerrein in de gemeente op de agenda. Daarbij zal de trend van integrale controles worden voortgezet. Van der Ziel: “Dankzij actieve controles denken we onze ondernemers kwalitatief hoogwaardige en aantrekkelijke bedrijventerreinen te kunnen bieden”.
Provincie:
Tag(s):