zondag, 29. november 2009 - 13:31

Samen op zoek naar drinkwater voor Twente

Zwolle

De provincie Overijssel, drinkwaterbedrijf Vitens en waterschap Regge & Dinkel zijn op 25 november een project gestart dat ervoor zorgt dat Twente ook in de toekomst op een duurzame wijze kan worden voorzien in haar drinkwaterbehoefte. Dit heeft de provincie Overijssel laten weten.

Beken
Het bekensysteem nabij Mander is kwetsbaar en functioneert beter zonder de nabijgelegen drinkwaterwinning. Het zoeken naar een beter alternatief voor deze winning is onderdeel van dit project. Het streven is om in 2017 de drinkwaterwinning bij Mander te verlaten.

Zoektocht
De zoektocht gaat om meer dan de vervanging van de drinkwaterwinning Mander. In totaal wordt gezocht naar extra wincapaciteit van 5 à 7 miljoen m3 per jaar. Dit om in de toekomst in de drinkwaterbehoefte van de Twentenaren te voorzien. Het betreft ongeveer 25 % van de totale drinkwaterbehoefte in Twente.

Plan
De drie organisaties hebben voor hun zoektocht in samenwerking met vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties een plan van aanpak opgesteld. Het doel van het project is dat eind 2011 Gedeputeerde Staten van Overijssel een besluit hebben genomen over de locatie of locaties die de extra drinkwatercapaciteit van 5 à 7 miljoen m3 per jaar moeten leveren. In de periode tot 2017 kan de drinkwaterwinning op deze locatie(s) worden gerealiseerd.
Provincie:
Tag(s):