woensdag, 23. december 2009 - 22:44

Samen voor zorg en welbevinden van stadjers

Groningen

De gemeente Groningen en Menzis hebben besloten samen te werken aan projecten op het gebied van zorg, welbevinden en gezondheid voor inwoners van Groningen. De projecten ondersteunen de stadjers zodat zij actief kunnen deelnemen en bijdragen aan de samenleving.

In februari 2010 tekenen de gemeente en Menzis een convenant om de samenwerking te bekrachtigen. Het convenant wordt aangegaan voor een periode van vijf jaar. Gestart wordt met 14 projecten en het convenant voorziet in het opstarten van nieuwe projecten.

Sommige projecten zijn in voorbereiding; andere lopen al een tijdje. Zoals Bewegen in de bijstand. Met dit project worden bijstandsgerechtigden in de gemeente gestimuleerd om meer te bewegen en sporten. Doordat zij actiever worden, verbetert hun gezondheid, voelen zij zich zelfverzekerder en wordt de drempel om deel te nemen aan de samenleving lager.
Provincie:
Tag(s):