donderdag, 19. november 2009 - 21:15

Samenwerken voor een veiliger Emmen

Emmen

Donderdag is het convenant 'Veilige school' ondertekend in het Hondsrugcollege. In het convenant staat de samenwerking tussen scholen, politie en de gemeente centraal. Het convenant is in het leven geroepen om de scholen in Emmen veiliger te maken.

Hierin staat beschreven hoe de betrokken partijen moeten handelen bij een melding van strafbaar gedrag. Het wordt gezien als een set van afspraken en uitgangspunten waaraan alle betrokken partijen zich hebben verbonden.

Alle betrokken partijen willen bij melding van strafbaar gedrag, binnen een school, voorrang geven aan een snelle aanpak en afhandeling van deze melding. Daarnaast spreken de betrokkenen af , gevraagd advies te geven aan schoolleiding, docenten, ouders en leerlingen. Dit wordt gedaan om overlast, vandalisme en criminaliteit te voorkomen.

In de uitvoering van het convenant zullen de betrokken partijen goed moeten samenwerken om de afgesproken doelen waar te maken. Er zullen minmaal twee keer per jaar bijeenkomsten georganiseerd worden om te beoordelen op welke onderdelen de huidige aanpak verbeterd kan worden.
Provincie:
Tag(s):