dinsdag, 10. november 2009 - 10:05

Sanering Tungelroyse beek van start

Ell

Waterschap Peel en Maasvallei is begonnen met de herinrichting en sanering van de Tungelroyse beek deelgebied West. De herinrichting en sanering vindt plaats op twee trajecten: tussen de Diesterbaan en instroom Raam (uitvoering begin 2010) en het traject Wisbroek — Krang in Ell. Doel van de herinrichting en sanering is dat er weer een natuurlijk meanderende beek komt, dat deze beek een schone bodem krijgt en dat het waterpeil wordt aangepast aan de nieuwe functies in het beekdal.

De beek moet de ecologische verbindingszone vormen tussen de natuurgebieden Heijkersbroek, Krang en de Vloot. Twee stuwen worden uit de beek gehaald en twee stuwen krijgen een authentieke vistrap om de stuw heen. Hierdoor worden de stroomsnelheden hoger en kan vis vrij migreren.
Begin april 2010 zijn de werkzaamheden afgerond. Dan hebben de twee trajecten weer een natuurlijke inrichting, is de bodem weer schoon, zijn obstakels voor vissen verwijderd en is het waterpeil waar mogelijk hoger, om verdroging te voorkomen. De twee trajecten hebben een lengte van in totaal zeven kilometer.

Waterschap Peel en Maasvallei is de laatste jaren volop bezig met het herinrichten en gelijktijdig saneren van de Tungelroysebeek. Het waterschap heeft al ongeveer twaalf kilometer van de Tungelroyse beek heringericht en gesaneerd. Door de herinrichting krijgt de beek haar oude meanderende loop terug. Met de gelijktijdige sanering verwijderd het waterschap de aanwezige verontreinigingen, zoals de historische Kempengerelateerde aanwezigheid van de stoffen Zink en Cadmium.
Provincie:
Tag(s):