dinsdag, 29. september 2009 - 12:48

Servatius onder toezicht gesteld

Maastricht

Minister Van der Laan voor Wonen, Wijken en Integratie stelt een externe toezichthouder aan bij woningcorporatie Servatius. De voltallige Raad van Toezicht is afgetreden, waardoor het interne toezicht is weggevallen, terwijl de corporatie in financiële problemen verkeert. Dit brengt de minister ertoe om in te grijpen bij deze corporatie.

Het aftreden van de RvT hangt met name samen met financiële problemen waar Servatius in terecht is gekomen. 'Ik acht de financiële situatie van Servatius zorgwekkend, zeker ook gezien de wijze waarop Servatius in de financiële problemen is geraakt', aldus minister Van der Laan in een brief aan de Tweede kamer.

De toezichthouder krijgt de opdracht erop toe te zien dat Servatius voor 1 december 2009 een plan opstelt om uit de financiële problemen te komen en tot een acceptabele oplossing te komen voor de nieuwe universiteitscampus. Met name de campus is er de oorzaak van dat Servatius in financiële problemen is gekomen. Financiering van de campus heeft (mede) plaats gevonden op basis van woningbezit, dat zonder toestemming van de minister is overgedragen aan een BV. De toezichthouder zal er ook op gaan toezien dat deze situatie hersteld wordt.
Provincie:
Tag(s):