dinsdag, 11. augustus 2009 - 17:31

Sevenum werkt aan veiligheid en doorstroming verkeer

Sevenum

De gemeente Sevenum start begin september met de herinrichting van de Horsterweg en de Wilhelminastraat. Doel van de herinrichting is enerzijds de verkeersveiligheid voor met name het langzaam verkeer te verbeteren en anderzijds de doorstroming van het gemotoriseerd verkeer te bevorderen.

Op de Horsterweg — tussen de bebouwde komgrens en de Venloseweg - worden daartoe fysiek van de rijbaan gescheiden fietspaden gemaakt. De bestaande bushaltes worden ca. 200 meter in noordelijke richting verplaatst, richting bedrijventerrein Berghem. Hier kunnen de bushaltes buiten de rijbaan gerealiseerd worden, waarmee de doorstroming van het verkeer op de Horsterweg verbeterd wordt (nu moeten de bussen nog op de rijbaan stoppen). En dat komt de verkeersveiligheid weer ten goede. Om de fietspaden fysiek van de rijbaan te scheiden worden de bestaande trottoirs versmald en worden de aanwezige lichtmasten naar achteren geplaatst. Op de trottoirs blijft wel voldoende ruimte beschikbaar voor voetgangers en mindervaliden. Tenslotte komt er een voetpad vanaf de Horsterweg naar het bedrijventerrein Berghem.

De uitvoering van de Horsterweg gebeurt in twee fasen, zodat het verkeer tijdens de werkzaamheden altijd in een richting kan doorgang. Het overige verkeer en de bussen worden omgeleid. Naar verwachting zijn de werkzaamheden aan de Horsterweg medio oktober gereed.

In de Wilhelminastraat komt een parkeerstrook, die gebruikt kan worden voor het halen en brengen van schoolgaande kinderen. Bij het halen en brengen van kinderen parkeren auto´s nu op de rijbaan, waardoor onveilige situaties ontstaan voor de kinderen en het overige verkeer wordt gehinderd. Buiten schooltijd kan de parkeerstrook gebruikt worden om te parkeren door bijvoorbeeld bewoners van de straat. Daarnaast wordt ook het asfalt in de Wilhelminastraat vernieuwd. De werkzaamheden aan de Wilhelminastraat duren naar verwachting ongeveer 3 weken en zijn dan eind oktober klaar.

De provincie Limburg onderkent het belang van beide projecten en stelt voor de uitvoering van de Horsterweg een subsidie beschikbaar van ca. € 150.000,-. Voor uitvoering van de Wilhelminastraat stelt de provincie een subsidie beschikbaar van ca. € 20.000,-.
Provincie:
Tag(s):