donderdag, 12. november 2009 - 9:09

Sint Maartenskliniek Nijmegen bezuinigt op ondersteunend personeel

Nijmegen

De verwachting is dat Sint Maartenskliniek Nijmegen dit jaar met een negatief financieel resultaat afsluit. De inkomsten uit zorg blijven achter op de kosten.

Daarom heeft de Raad van Bestuur besloten kritisch te kijken naar de instroom van personeel dat niet direct aan de patiëntenzorg verbonden is. Volgend jaar moet 5 miljoen euro bezuinigd worden.

Het doel is dat op de zorgafdelingen met dezelfde mensen meer zorg geleverd wordt. Dit betekent dat er efficiënter gewerkt moet gaan worden. Voor de afdelingen die niet direct betrokken zijn bij de patiëntenzorg, denk aan stafafdelingen en ondersteunende functies, geldt dat hetzelfde werk met minder mensen gedaan moet worden.

Daarom zijn er instroombeperkende maatregelen ingevoerd voor de functies buiten de patiëntenzorg. Bij natuurlijk verloop- zoals pensionering of het aflopen van tijdelijke contracten- wordt kritisch gekeken of de vacature vervuld moet worden.

Met deze maatregelen wil de Sint Maartenskliniek waarborgen dat het ziekenhuis ook in de toekomst in staat blijft om de beste zorg te leveren tegen maatschappelijk verantwoorde kosten.
Provincie:
Tag(s):