zondag, 13. december 2009 - 8:48

Staatsbosbeer eigenaar van complex Radio Kootwijk

Radio Kootwijk

De zoektocht naar een nieuwe bestemming voor het voormalige zendcomplex Radio Kootwijk is voorbij. Het complex is sinds kort in handen van Staatsbosbeheer.

De overdracht vond plaats in het monumentale ‘zendgebouw A’. De overdracht had een feestelijk tintje door onder meer bijdragen van bewoners, het atelier Rijksbouwmeester en een muzikaal optreden van het Nederlands Jeugd Orkest. Met het tekenen van de overdrachtspapieren door Bureau Beheer Landbouwgronden en Staatsbosbeheer werd de overdracht een feit .

Radio Kootwijk is het voormalig zendstation waarmee in de vorige eeuw contact werd onderhouden met Nederlands-Indië en later ook andere delen van de wereld. Het complex heeft daarmee een culturele waarde van nationale en internationale betekenis. Het staat midden in een van de grootste aaneengesloten natuurgebieden in West Europa: de Veluwe.

De overdracht is de kroon op het werk van de Bestuurlijke Begeleidingscommissie. Deze commissie zette zich vanaf 2007 in voor een nieuwe bestemming die recht zou doen aan de natuur, de cultuurhistorische waarden en de leefbaarheid van het dorp Kootwijk.

De commissie is blij dat met het plan 'Hallo Bandoeng… Hier Radio Kootwijk' van Staatsbosbeheer een goede bestemming gevonden is.
Het plan leidt tot versterking van de combinatie van uitzonderlijke cultuur en overweldigende natuur in het hart van de Veluwe. De monumentale gebouwen van het voormalige zendcomplex krijgen passende, nieuwe functies, zoals educatie, training en bezinning en een vergaderruimte voor de bewoners van Radio Kootwijk.

Alle partijen waren aanwezig die betrokken zijn geweest bij het vinden van een nieuwe bestemming: provincie Gelderland, gemeente Apeldoorn, Dienst Landelijk Gebied en de Ministeries van VROM, OC&W en LNV en uiteraard de bewoners van Radio Kootwijk en Staatsbosbeheer zelf.

De overdracht had een feestelijk tintje: het koor Otto e Mezzo en het Nederlands Jeugd Orkest zorgden voor de muzikale omlijsting. Daarnaast konden de genodigden op verschillende manieren kennis maken met het complex: (oud) bewoners vertelden over de geschiedenis van het complex, atelier Rijksbouwmeester leverde een bijdrage door meer te vertellen over de cultuurhistorie. En natuurlijk ging Staatsbosbeheer dieper op haar plan in.

Het allerbelangrijkste moment was natuurlijk de overdracht. Peter Heij, Directeur Bureau Beheer Landbouwgronden tekende te midden van alle genodigden en in aanwezigheid van een notaris samen met Chris Kalden, directeur Staatsbosbeheer de overdrachtspapieren.
Regiodirecteur Karin Weustink van het ministerie van LNV was namens de Minister aanwezig bij dit belangrijke moment.

Sinds de bijeenkomst is Staatsbosbeheer eigenaar van het complex Radio Kootwijk.
Provincie:
Tag(s):