woensdag, 23. december 2009 - 20:48

Stand van zaken Zwakke Schakels

In Zeeland versterken waterschap Zeeuwse Eilanden en waterschap Zeeuws-Vlaanderen de twee Zwakke Schakels: Nolle-Westduin op Walcheren en Nieuwvliet-Groede in Zeeuws-Vlaanderen.

Er zijn de laatste tijd heel wat zaken afgerond, daarom geven wij u een kort over-zicht van de huidige stand van zaken.

In december is heel wat werk verricht. Zo is de rotonde bij de Bachlaan bijna klaar, is het parkeerterrein aan de Galgeweg opnieuw ingericht en is er een nieuw fietspad aangelegd tussen de Burgemeester Van Woelderenlaan en de Zwanenburgseweg. Op de dijk bij Zwanenburg is zand aangebracht, het zand is ingeplant met helm en er zijn stuifschermen geplaatst. Ook het eerste deel zand (340.000 kuub) dat nodig is voor de verbreding van de duin tussen de Burgemeester Van Woelderenlaan en de Galgeweg ligt op zijn plek.

Tussen 7 en 10 januari start de tweede fase van de zandsuppletie. Dan brengt een hopper nog eens 210.000 kuub zand aan op het strand bij Zwanenburg. Dit werk duurt ongeveer twee we-ken en gaat dag en nacht door. Daarna rijden dumpers het zand over de duinen heen naar de landzijde. Dit gebeurt op werkdagen van 7.00 uur tot 19.00 uur. Aannemerscombinatie Boska-lis/Van Oord heeft hier ongeveer vier weken voor nodig.

Vanaf januari wordt ook het parkeerterrein aan de Burgemeester Van Woelderenlaan heringericht en starten we met het aanbrengen van een keerwand aan de Nolledijk. Een keerwand is een muur die wordt geplaatst om de druk van een hoger gelegen bodem of van het water te weerstaan. Aan deze keerwand worden banken geplaatst zodat men kan genieten van het uit-zicht over het water.

Aannemer Zeeuwse Stromen maakt het werk vanaf begin maart af. Zij maken onder andere van het zand mooie duinen, creëren overgangen en planten het zand in met grassoorten. Eind mei is ook het fietspad op de Nolledijk klaar. We zorgen er samen met de gemeente Vlissingen voor dat het fietspad een veilige aansluiting krijgt op de boulevard. In juni 2010 moet de hele kustversterking klaar zijn.

De levering van het zand van in totaal drie miljoen kuub, is begin december afgerond. Het werk was in september uitgesteld, maar is nu toch eerder klaar dan gepland. De buisleidingen zijn weggehaald en naar de volgende strandvakken verplaatst zodat het strand er in de kerstvakan-tie weer netjes bij ligt.

Begin januari maakt aannemerscombinatie Van Oord/ Boskalis hun deel van het werk af door het zand grof in profiel te brengen. Vanaf 11 januari maakt aannemer Feijter Groep er een mooi duinlandschap van. In januari gaat de Feijter ook verder met het inplanten van helm, maken ze een onderhoudspad, nieuwe duinopgangen (aan de zeezijde) en plaatsen ze de afrastering. Begin maart moet de kustversterking klaar zijn. De herbouw van de drie strandpaviljoens – waaronder het nieuwe PUUR, is begonnen. Het bestaande paviljoen Matour is weer bereikbaar via rijplaten.
Provincie:
Tag(s):