maandag, 13. juli 2009 - 10:20

Steeds meer ziekenhuisopnamen voor huidkanker

Ziekenhuisopnamen voor huidkanker nemen sterk toe. Vooral het aantal behandelingen dat binnen één dag kan worden afgerond is toegenomen.
In de periode 2003-2007 is het aantal opnamen voor huidkanker meer dan verdubbeld, van 6 900 naar 17 900. Deze aantallen zijn gecorrigeerd voor de vergrijzing van de bevolking. De stijging doet zich zowel bij mannen als bij vrouwen voor.

Vanaf 2004 neemt vooral het aantal dagbehandelingen voor huidkanker sterk toe. Het aantal klinische opnamen, waarvoor iemand langer dan één dag in het ziekenhuis verblijft, is al een aantal jaren vrijwel stabiel. Deze ontwikkelingen gelden zowel voor mannen als voor vrouwen.

De groei van het aantal dagbehandelingen voor huidkanker vanaf 2004 komt vooral door een grote toename van behandelingen waarbij fotodynamische therapie (PDT) wordt toegepast. Omdat deze behandeling eenvoudig en doeltreffend is en minder risico op littekenvorming geeft, wordt deze steeds vaker toegepast.

Opnamen voor huidkanker vinden vooral plaats bij personen in de hogere leeftijdsgroepen, bij mannen meer dan bij vrouwen. Bij de 75-plussers hebben mannen tweemaal zoveel opnamen als vrouwen. Alleen in de leeftijdsklassen beneden de 50 jaar hebben vrouwen iets meer opnamen dan mannen voor deze aandoening.
Provincie:
Tag(s):