dinsdag, 15. september 2009 - 21:40

Steun voor visserij in de provincie Groningen

Groningen

Gedeputeerde Staten van Groningen stellen ruim 9 ton euro beschikbaar voor de uitvoering van kleinschalige visserijprojecten. Van het Europees Visserijfonds komt eenzelfde bedrag. Ook bedrijven en organisaties dragen bij, zodat in totaal ongeveer 2,5 miljoen euro beschikbaar is.

In nauw overleg met de betrokkenen zullen projecten worden uitgevoerd die bijdragen aan een duurzame en economisch rendabele visserij. In januari 2010 kunnen de eerste subsidieaanvragen worden ingediend.

Ook projecten die een relatie hebben met visserij kunnen profiteren, zoals activiteiten gericht op het culturele erfgoed, toerisme, musea en visserijdagen. Om voor Europese subsidie in aanmerking te komen heeft de Lokale Actiegroep Hoogeland een Visserij Actieplan opgesteld. Daarin staat welke projecten voor subsidie in aanmerking komen. Aan het visserijprogramma Hoogeland nemen de acht Noord-Groningse gemeenten deel én de Friese gemeente Dongeradeel. De visserij in die gemeente lijkt namelijk sterk op die in het Groningse deel van de Waddenzee.
Provincie:
Tag(s):