maandag, 14. december 2009 - 15:40

Subsidie voor ruim 23.000 nieuwbouwwoningen

Den Haag

Minister Van der Laan voor Wonen, Wijken en Integratie heeft voor 164 miljoen euro subsidie toegekend voor de bouw van ruim 23.000 koop- en duurdere huurwoningen. Dit heeft het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer maandag bekendgemaakt.

Gemeenten konden in het kader van de stimuleringsregeling woningbouw voor woningbouwprojecten die door de economische crisis stil zijn gevallen of niet starten subsidie aanvragen. In totaal zijn er 303 gemeenten die subsidie ontvangen. Door deze subsidie kan de bouw van ruim 23.000 woningen voor 1 juli 2010 alsnog starten.

De inzet van de subsidie is bedoeld om de teruggang in de bouwproductie en terugval van werkgelegenheid door de economische crisis te beperken.
Gemeenten hebben aanvragen ingediend voor ruim 1100 projecten voor in totaal ruim 257 miljoen euro. Anders dan in de eerste ronde, waarbij het criterium het aangevraagde bedrag per woning was, is er nu bij de selectie van subsidie-aanvragen allereerst gekeken naar de kans dat een project ook daadwerkelijk van start gaat.

De status van de bouwvergunning is daarbij als uitgangspunt gebruikt. Alle aanvragen met een verleende bouwvergunning en een deel van de aanvragen waar de bouwvergunning voor 25 maart is aangevraagd ontvangen een bijdrage. Daarnaast ontvangen ook enkele projecten met veel additionele bouw (bv. een winkelcentrum, kantoren) een bijdrage.

Van de toegekende subsidie gaat 15 % naar de vier grote steden. De 27 middelgrote steden hebben een aandeel van 26% en de overige —waaronder ook kleinere - gemeenten een aandeel van 59%. Zo ontvangt Maastricht een bijdrage voor de “Poort van Wyck” (230 woningen en commerciële voorzieningen), Rotterdam een bijdrage voor 224 woningen in NieuwCrooswijk en Amsterdam voor het project Oostpoort (205 woningen als onderdeel van een complex van 760 gemengde woningen).

Maar ook kleinere plannen ontvangen een bijdrage, bijvoorbeeld een project van 6 woningen in Tytsjerksteradiel (Tusken Wald en Wetter), 21 woningen in Noviamagum in Nijmegen, 35 woningen in Zwolle (Stadshagen) en 60 woningen in Waranda in Lelystad. Dit laat zien dat met de subsidie een impuls wordt gegeven aan projecten van verschillende aard en omvang verspreid over het land.
Provincie:
Tag(s):