maandag, 7. december 2009 - 18:19

Subsidie voor tankstations met duurzame brandstoffen

In een unieke samenwerking stellen provincies en Minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat gezamenlijk 4,1 miljoen euro aan subsidie voor tankstations voor duurzame brandstoffen beschikbaar.

Provincies en regio's stellen gezamenlijk 2,5 miljoen euro beschikbaar. Minister Eurlings voegt daar 1,6 miljoen euro subsidie aan toe. De subsdie moet leiden tot een dekkend netwerk van tankstations duurzame brandstoffen, waaronder aardgas, groen gas, ethanol (E85) en biodiesel (B30). De Provincie Gelderland stelde in dit kader eerder deze maand al 100.000 euro beschikbaar.

Doel van het subsidieprogramma Tankstations Alternatieve Brandstoffen is een landelijk dekkend netwerk te realiseren van tankstations waar alternatieve brandstoffen voor iedereen verkrijgbaar zijn. Deelnemende overheden willen het gebruik van deze alternatieve brandstoffen stimuleren omdat hiermee aanzienlijk minder CO2 wordt uitgestoten en kan bijdragen aan een betere luchtkwaliteit.

Het subsidieprogramma is een gezamenlijk initiatief van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, de provincies Noord-Holland, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg, de plusregio Stadsgewest Haaglanden en het Openbaar lichaam Regio De Vallei (samenwerkingsverband van de gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Scherpenzeel en Wageningen). Het programma ondersteunt bedrijven die investeren in een vulpunt met de alternatieve brandstof aardgas/groen gas, E85 (ethanol) en/of B30. Zij kunnen vanaf nu tot en met 12 maart 2010 een subsidieaanvraag indienen bij SenterNovem.

Het gebruik van alternatieve brandstoffen zoals aardgas/groen gas, E85 (ethanol) en B30 (biodiesel) is beter voor het milieu en het klimaat en maakt Nederland minder afhankelijk van fossiele brandstoffen. Bovendien is rijden op aardgas goedkoper: op een kilo aardgas van 0,72 euro kunnen evenveel kilometers worden gereden als op een liter diesel van 1,04 euro of Euro95 van 1,36 euro. Veel automobilisten en bedrijven zien nu echter af van de aankoop van een auto die rijdt op alternatieve brandstoffen, omdat deze brandstoffen slecht verkrijgbaar zijn. Het subsidieprogramma moet dit veranderen.

Wilt u meer weten over het subsidieprogramma Tankstations Alternatieve Brandstoffen of subsidie aanvragen? Kijk dan op . Op staat meer informatie over reeds bestaande vulpunten, voertuigen die op alternatieve brandstof rijden en is een rekentool beschikbaar.
Provincie:
Tag(s):