vrijdag, 24. juli 2009 - 13:13

Subsidieregeling glasisolatie vanaf 1 oktober van kracht

Den Haag

Het ministerie voor Wonen, Wijken en Integratie heeft de voorwaarden voor de onlangs aangekondigde subsidieregeling voor isolatieglas bekend gemaakt.

De nieuwe regeling is onderdeel van het pakket aan stimuleringsmaatregelen voor energiebesparing voor woningen en gebouwen. De regeling geldt voor eigenaar-bewoners en VVE’s van woningen die vóór 1995 zijn gebouwd. Anders dan nu met de EPC-norm het geval is, was er voor die tijd nog geen uniforme norm voor energiezuinig bouwen.

De regeling wordt officieel pas per 1 oktober 2009 opengesteld, met terugwerkende kracht tot 1 juli 2009. Mensen die met de subsidieregeling in het vooruitzicht tussen 1 juli en 1 oktober isolatieglas laten plaatsen wordt geadviseerd de factuur goed te bewaren.

De regeling is van toepassing op isolatieglas met een isolatiewaarde van maximaal 1,60 W/m2K. Er dient minimaal 5 m2 glas te worden geplaatst. De subsidie bedraagt maximaal 20 procent van de kosten met een maximum van 1100 euro (inclusief BTW).
Provincie:
Tag(s):