donderdag, 23. juli 2009 - 17:57

Taskforce onderzoekt beroeps- en hoger onderwijs Zeeland

Zeeland

Een taskforce onder leiding van voormalig VSNU-voorzitter en oud-burgemeester van Nijmegen mr. E. d'Hondt gaat de toekomstperspectieven van het beroeps- en hoger onderwijs in Zeeland onderzoeken.

Minister Plasterk heeft de Taskforce Zeeland ingesteld vanwege de problemen waarvoor het beroeps- en hoger onderwijs in dit deel van Nederland zich gesteld ziet. Door de vergrijzing dreigen deze onderwijstypen minder studenten te krijgen. Dit is slecht voor de regio maar ook voor de instellingen omdat de financiële continuïteit op termijn in gevaar kan komen.

De Taskforce Zeeland zal de problematiek in kaart brengen en adviseren over hoe te komen tot een kwalitatief en kwantitatief voldoende en duurzaam onderwijsaanbod in het gebied. De nadruk hierbij ligt op samenwerking tussen de verschillende onderwijspartijen, het bedrijfsleven en lokale overheden, bijvoorbeeld door creatieve allianties binnen en buiten de provinciale grenzen.

De problematiek speelt niet alleen in Zeeland, ook een deel van Zuidwest Nederland kampt ermee. De taskforce heeft dan ook nadrukkelijk opdracht over de provinciegrenzen heen te kijken.

Minister Plasterk verwacht de adviezen voor het einde van het jaar te ontvangen. Naast voorzitter d'Hondt maken prof. dr. V. Frissen (TNO, Erasmus Universiteit), drs. E.P.J. Lemkes-Straver (Brainport Eindhoven) en ir. H. de Goeij (voormalig dg VWS) deel uit van de taskforce.
Provincie:
Tag(s):