dinsdag, 15. september 2009 - 8:31

Taskforce pleit voor meer veiligheid in openbaar vervoer

Den Haag

De Taskforce Veiliger Openbaar Vervoer onder leiding van burgemeester Vreeman van Tilburg heeft op 14 september 2009 haar eindrapport overhandigd aan minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, minister Hirsch Ballin van Justitie en de directeur-generaal Mobiliteit van Verkeer en Waterstaat, de heer Riedstra.

Het eindrapport ‘Naar een veiliger openbaar vervoer voor werknemers’ bevat maatregelen om het aantal incidenten in het openbaar vervoer te verminderen. De focus ligt op het vergroten van de persoonlijke veiligheid van de ruim 28.500 werknemers in het openbaar vervoer.

Sinds 2002 heeft de sociale veiligheid in het stadsvervoer en bij de Nederlandse Spoorwegen zich stabiel tot positief ontwikkeld. In het streekvervoer is echter sinds 2006 sprake van een toename van incidenten. Zorgwekkend is dat over de hele linie de voorkomende incidenten ernstiger lijken en een grote impact hebben op werknemers.

Er worden zestien maatregelen voorgesteld om het aantal incidenten in het openbaar vervoer terug te dringen. Deze maatregelen vragen om een intensieve samenwerking tussen alle partijen, inclusief politie en openbaar ministerie, en om een planmatige aanpak van de veiligheid in het openbaar vervoer. Enkele principiële punten, zoals de inhoud van de concessie aan stads- en streekvervoer, zijn niet uit de weg gegaan.
Provincie:
Tag(s):