dinsdag, 29. september 2009 - 22:45

Tijdelijke afsluiting A6 tussen afrit 12 en afrit 10 richting Almere

Lelystad

De A6 is vanaf vrijdagavond 2 oktober 2009 22.00 uur tot maandagmorgen 5 oktober 2009 05.00 uur tussen afrit 12 (Swifterbant) en afrit 11 (Lelystad-Noord) afgesloten. Het betreft alleen de rijbaan richting Almere. Vanaf vrijdagavond 9 oktober 2009 22.00 uur tot maandagmorgen 12 oktober 2009 05.00 uur is de A6 vanaf afrit 12 (Swifterbant) tot afrit 10 (Lelystad) richting Almere afgesloten.

De tijdelijke afsluitingen zijn nodig vanwege reparatiewerkzaamheden aan het asfalt en het aanbrengen van nieuwe ZOAB (Zeer Open Asfalt Beton). Voor beide weekeinden zijn er voor de automobilisten een aantal advies- en omleidingroutes. De Combinatie Hanzelijn NL v.o.f. verricht deze werkzaamheden in opdracht van Rijkswaterstaat en ProRail.

Adviesroutes
Voor het autoverkeer gelden de volgende adviesroutes:
- Verkeer komende uit noordelijke richting (A6) wordt bij knooppunt Emmeloord met bebording geadviseerd via de N50 en de A2 te rijden voor de richting Utrecht en Amersfoort.
- Verkeer komende uit richting Sneek (A7) met route A6 wordt met een tekstkar geadviseerd
via de A7, A32, en de A28 te rijden voor de bestemmingen Utrecht en Amersfoort.

Omleidingroutes
Bij afrit 12/Swifterbant worden automobilisten van de A6 geleid en moeten zij voor de bestemming:
- Lelystad / Enkhuizen de route bebording U15 volgen;
- Almere / Amsterdam de route bebording U10 en A6 volgen;
- Utrecht / Amersfoort de route bebording U10/U11 en A27 volgen.

De contouren van de Hanzelijn ter hoogte van de A6/afslag 11 zijn steeds meer zichtbaar. De Hanzelijn rijdt straks onder de A6 door. De rotonde en ovonde op de Houtribweg zijn klaar. Het weggedeelte aan de oostkant (Dronten/Kampen) van de A6 met een nieuwe toerit en afrit is grotendeels klaar. Aan de westkant (Lelystad) is de A6 net als bij de oostzijde verhoogd aangelegd. De nieuwe viaducten zijn nog volop in aanbouw. De eerste weggedeelten zijn reeds voorzien van nieuw asfalt. In de weekeinden van 2 en 9 oktober 2009 zal de aannemer het bestaande asfalt gedeeltelijk repareren waarna over een lengte van 4 km een nieuwe ZOAB deklaag wordt aangebracht. De totale reconstructie van de A6/Houtribweg is medio december 2009 klaar.
Provincie:
Tag(s):