donderdag, 10. december 2009 - 21:22

Toch nog akkoord over winkels op PBH-terrein

Zuidlaren

De vorige week afgebroken besprekingen over de invulling van het terrein van de Prins Bernhard Hoeve hebben deze week alsnog tot resultaat geleid. De drie partijen (eigenaar Leyten, de Zuidlaarder Ondernemers Vereniging (ZOV) en de gemeente Tynaarlo) zijn het alsnog eens geworden over het aantal vierkante meters winkeloppervlak, vorige week het belangrijkste struikelblok.

Uit recent onderzoek dat in opdracht van de gemeente Tynaarlo is verricht blijkt dat een uitbreiding met 3.000 m2 bruto vloeroppervlak aan detailhandel op het PBH-terrein de meest gunstige optie is. Het winkellint van de Stationsweg en de nieuwe winkels op het PBH-terrein zouden elkaar dan goed in even-wicht houden. Voor de gemeente reden om te kiezen voor 3.000 m2 winkels op het PBH-terrein. Leyten wilde graag meer winkels (5.000 m2) en de ZOV, die veel waarde hecht aan het huidige winkellint, minder (2.500 m2).

De drie partijen zijn nu overeengekomen dat er voor 3.000 m2 aan winkels op het terrein komt. Dat betekent dat er plaats is voor één supermarkt (circa 2.500 m2) met daarnaast op beperkte schaal aanvullende detailhandel. Daarbij zijn enkele afspraken gemaakt. Als in de toekomst uit nieuw distributieplanologisch onderzoek blijkt dat er op dat moment meer behoefte is aan detailhandel, krijgt Leyten alsnog de gelegenheid om dit op het PBH-terrein te realiseren. De heer Van den Berg van Leyten is tevreden: “We hebben weliswaar water bij de wijn gedaan, maar over een aantal jaren krijgen we, met een nieuw uit te voeren onderzoek, een herkansing. Op dit moment is het belangrijker dat we verder kunnen met plannen maken”.

De ZOV, die aanvankelijk alleen maar een supermarkt op het PBH-terrein wilde toelaten, stemde in met de extra 500 m2 op voorwaarde dat er een brancheringscommissie komt, die mag bepalen wat voor winkel er op het terrein bij komt. In de commissie zullen de gezamenlijke partijen zitting krijgen. Om de ZOV verder tegemoet te komen is afgesproken dat, als Albert Heijn verhuist naar het PBH-terrein, de huidige locatie van Albert Heijn bestemd blijft voor detailhandel. ZOV-voorzitter Raymond Schrama is verheugd: “Wij vinden het essentieel dat er detailhandel blijft op de plek van Albert Heijn omdat dat de positie versterkt van het karakteristieke winkellint aan de Stationsweg. Verder is het voor ons belangrijk dat wij via de brancheringscommissie invloed hebben op de detailhandel die er op het PBH-terrein bij komt, zodat we zeker weten dat deze een versterking is voor het winkellint en dus voor Zuidlaren. En in de toekomst zien we wel of onderzoek dan aantoont of er extra behoefte is aan winkels die we echt niet in het lint kunnen plaatsen."

Wethouder Henk Kosmeijer is blij dat er, na enkele jaren onderhandelen, nu schot in de zaak komt. “Geweldig dat er nu ook een gezamenlijk draagvlak is. Een goede invulling van die plek is een verrijking voor Zuidlaren. Ik zou het liefst zo snel mogelijk willen beginnen met bouwen.”
Provincie:
Tag(s):