maandag, 26. oktober 2009 - 19:08

Toekomst medewerkers ambulance afhankelijk van overeenkomst

Amsterdam

Morgen, dinsdag 27 oktober, zullen in Den Haag zo’n 150 tot 200 werknemers van ambulancediensten protesteren voor een betere cao.

De actie vindt plaats voor de deur van het CAOP (werkgever voor arbeidsverhoudingen bij overheidspersoneel) dit omdat de onderhandeling tussen ABVAKABO FNV en de werkgever stroef verlopen.


‘Met name private, maar ook publieke werkgevers, weigeren de vier bestaande cao's te harmoniseren tot één nieuwe sectorcao. Belangrijk is daarbij dat geen van de werkgevers bereid is om de kosten van harmonisatie te betalen’, aldus de vakbond.

Voor de werknemers is namelijk geregeld dat zij worden overgenomen door een eventuele nieuwe aanbieder in een regio, mits de onderhandelingen van morgen niet stuklopen. ABVAKABO FNV heeft daartoe in mei een "sociaal akkoord" met minister Klink van Volksgezondheid afgesloten. Klink neemt in zijn Programma van Eisen, waaraan nieuwe aanbieders moeten voldoen, op dat het huidige personeel door de nieuwe aanbieder in een regio moet worden overgenomen op voorwaarde dat werkgevers en vakbonden vóór december een sectorcao voor de ambulancezorg overeen komen.

Daarmee is de onzekerheid nog niet voorbij. ABVAKABO FNV en de werknemers zijn zeer ongerust over totale privatisering van de ambulancediensten. De vermarkting en commercialisering van de zorg in samenhang met het voornemen van minister Klink om het totale financiële stelsel binnen de zorg te wijzigen, waardoor onder andere winst maken mogelijk wordt, kan de ambulancesector twintig jaar terugwerpen in de tijd.

De ambulancesector is de afgelopen twintig jaar behoorlijk geprofessionaliseerd. Door prestatiebekostiging in te voeren, zoals minister Klink beoogt, bestaat de kans dat kwantiteit een grotere drijfveer wordt dan kwaliteit.

Als dat realiteit wordt, is de kwaliteit van de zorg niet langer vanzelfsprekend. Winst wordt belangrijker, terwijl kwaliteitsaspecten zoals opleidingen, arbeidsvoorwaarden en lonen van medewerkers onder druk komen te staan. ABVAKABO FNV maakt zich zorgen over wat deze onrust betekent voor de aantrekkelijkheid van het beroep, voor innovatie en kwaliteit van materieel en wagens. En wat gebeurt er als onbekende (mogelijk buitenlandse) aanbieders zich straks op de markt begeven? Deze aanbieders kunnen andere kwaliteitseisen hebben dan de huidige.
Provincie:
Tag(s):