vrijdag, 6. november 2009 - 10:20

Toename emissies CO2 vooral door buitenlandse vakanties

In 2008 veroorzaakten vakanties van Nederlanders een CO2-uitstoot van 15,6 miljard kilogram. Dat is 8 procent van de totale Nederlandse CO2-emissie en ruim 16 procent meer dan in 2002. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

De toename is vooral toe te schrijven aan buitenlandse vakanties. Nederlandse accommodaties tonen zich steeds vaker betrokken bij het milieu door een Green Key- of een eco-label te voeren.

In 2008 was 82 procent van de CO2-emissie door vakanties toe te schrijven aan buitenlandse vakanties, 18 procent aan binnenlandse. De uitstoot door vakanties is voor bijna de helft (45 procent) terug te voeren op vervoer. Het merendeel was daarbij toe te schrijven aan vervoer per vliegtuig, terwijl vliegvakanties slechts 18 procent van het totale aantal vakanties uitmaakten. Verder was 32 procent van de uitstoot toe te schrijven aan accommodaties en 23 procent aan overige activiteiten, zoals vermaak.

Sinds 2002, toen de CO2-emissie door vakanties nog 13,4 miljard kilogram bedroeg, is de uitstoot met 2,6 procent per jaar toegenomen. De toename kwam vooral voor rekening van buitenlandse vakanties. Tussen 2002 en 2008 steeg de uitstoot ten gevolge daarvan met gemiddeld 4,0 procent per jaar, terwijl de emissie ten gevolge van binnenlandse vakanties juist daalde met 2,6 procent per jaar.
Categorie:
Tag(s):