maandag, 2. november 2009 - 12:18

Toltarief Westerscheldetunnel daalt van 3% naar 2%

Zeeland

Het toltarief van de Westerscheldetunnel stijgt de komende jaren niet meer met drie maar met twee procent. Gedeputeerde Staten willen dat uitgangspunt opnemen in het tarievenbeleid van de NV Westerscheldetunnel.

Ook stelt het College voor om vanaf uiterlijk 1 januari 2011 de mensen die veel door de tunnel reizen een extra korting te geven.

De Provincie is sinds 18 mei eigenaar van de NV Westerscheldetunnel. De Provincie wilde de aandelen van de tunnel verwerven om uit het rendement de aanlegkosten van de Sluiskiltunnel te dekken.

Als de Sluiskiltunnel betaald is, wordt de tolheffing gebruikt om de aanschaf van de aandelen NV Westerscheldetunnel terug te verdienen.
De stijging van het toltarief is nodig totdat een deel van de investering in de Sluiskiltunnel (75 miljoen euro) is terugverdiend uit de opbrengst van de aandelen van de NV Westerscheldetunnel. Dat gebeurt naar verwachting eind 2016. Vanaf dat moment hoeven de tarieven niet verder te stijgen.

De Tunnelwet loopt na 30 jaar af. Dan zou de tolheffing in 2033 op kunnen worden geheven. Het voorstel van Gedeputeerde Staten wordt woensdag 25 november behandeld in de Commissie Bestuurlijke en Financiële Zaken.
Provincie:
Tag(s):