vrijdag, 4. september 2009 - 21:40

TT Institute in 2010 van start

Assen

De Innovam Groep, het Drenthe College en de gemeente Assen hebben op 4 september een intentieovereenkomst ondertekend waarin ze afspreken dat het TT Institute in september 2010 zijn deuren opent. Het TT Institute, dat staat voor Technicians Training Institute moet uitgroeien tot hét centrum voor technische opleidingen in de mobiliteitsbranche in Noord Nederland. Doel van het TT Institute is het vergroten van de instroom en verhogen vakmanschap in de branche.

Het TT Institute wordt een moderne onderwijsinstituut dat met competentiegericht onderwijs een nieuwe positie inneemt in het onderwijsveld. De samenwerking met het TT Circuit en het bedrijfsleven zullen het instituut landelijk en zelfs internationaal een unieke positie geven. Studenten werken en leren er samen met professionals. Er komt veel aandacht voor duurzaamheid en milieuvriendelijke energievormen.

Het TT Institute gaat verschillende onderwijsvormen bieden. Het onderwijsleerbedrijf, een leeromgeving in de vorm van een echt bedrijf dat wordt gerund door studenten is gepositioneerd binnen het regulier onderwijs. Het is de nabootsing van een bedrijf compleet met een professionele receptie en een goed uitgeruste werkplaats. Regionale bedrijven stellen auto’s/fietsen/motoren voor reparatie ter beschikking. MBO-opleidingen van het Drenthe College zullen deels plaatsvinden binnen het TT Institute. Dit zijn met name opleidingen op het niveau drie en vier over motoren, personenauto’s en (zware) bedrijfsauto’s. Ook niveau twee wordt geboden met extra aandacht voor de kwaliteit van de opleidingen en de studenten. Innovam zal op deze locatie contractonderwijs verzorgen in de vorm van Regionale Praktijk Trainingen voor leerlingen, open trainingen voor werkenden in de branche en importeurstrainingen. Ook het EVC-centrum valt onder deze categorie.

Voor het eerst zullen VMBO-MBO-HBO met opleidingsactiviteiten voor één branche samen werken in een opleidingsinstituut. De meerwaarde ontstaat doordat in het onderwijs dwarsverbanden worden gelegd tussen VMBO en MBO en tussen MBO en HBO. Het doel van deze activiteiten is het bevorderen van doorstroom en verminderen van uitval na doorstroom.

Voordat het TT Institute daadwerkelijk van start gaat, willen de initiatiefnemers afspraken maken met bedrijven uit de regio en samenwerkingsovereenkomsten sluiten met het Dr. Nassaucollege uit Assen en de Hanzehogeschool uit Groningen.
Provincie:
Tag(s):