donderdag, 5. november 2009 - 16:15

Tufstenen toren gevonden in Bergkwartier Deventer

Deventer

Archeologie Deventer heeft de afgelopen weken bij archeologisch onderzoek tussen de Houtmarkt en de Walstraat grote delen van de middeleeuwse stadsmuur rond de binnenstad van Deventer opgegraven. ‘Het onderzoek heeft sporen van een aarden wal, een tufstenen waltoren en bakstenen stadsmuren opgeleverd’, meldt de gemeente donderdag.

Het is voor het eerst dat in Deventer een tufstenen toren kan worden gedocumenteerd. Zaterdag 7 november kunnen belangstellenden de opgraving bezoeken. De opgraving vindt plaats vanwege toekomstige woningbouw op het terrein aan de Houtmarkt en de Pikeursbaan. In 2007 zijn bij de afbraak van een huis aan de Walstraat de eerste resten van de tufstenen toren gevonden.

Deze toren is destijds afgedekt en kon nu tegelijk met de rest van de stadsmuren worden opgegraven. Bij het huidige onderzoek bleek dat aan weerszijden van de tufstenen toren twee kleinere traptorens aanwezig waren. Hierdoor leidde een wenteltrap naar de weergang op de muur. De waltoren en traptorens zijn halfrond en hebben een open achterzijde.

Bergkwartier
Aangenomen wordt dat het gehele Bergkwartier tot het begin van de 13de eeuw buiten de ommuring van Deventer lag. In de 13de eeuw is er een aarden wal omheen gelegd. Op deze wal stond de tufstenen toren die nu is aangetroffen. De grondlagen van de wal zijn onder de toren nog duidelijk te herkennen. Archeologen proberen nu zoveel mogelijk scherven uit deze zandlagen te verzamelen, zodat de aanleg van de wal rond het Bergkwartier kan worden gedateerd.

Tweede stadsmuur
Tussen de torens stond waarschijnlijk een houten palissade, die later is vervangen door een bakstenen muur. Deze verdediging was niet afdoende, want voor het midden van de 14de eeuw is, zo’n negen meter voor de oudste stadsmuur, een tweede stadsmuur aangelegd. Ook grote delen van deze stadsmuur zijn bij het huidige onderzoek vrijgelegd. De fundering van de muur reikt tot meer dan vier meter onder maaiveld. Het aanleggen van de fundering van de nieuwbouw gebeurt op archeologievriendelijke wijze.

Open dag
Zaterdag 7 november organiseert Archeologie Deventer een open dag. Geïnteresseerden zijn van harte welkom tussen 12:30 en 17:00. De ingang van het terrein is te vinden aan de kant van de Houtmarkt, tegenover de ingang van de Boreel.

Behalve de toren, zijn ook delen van de binnenste en buitenste stadsmuur zichtbaar. Ook zijn doorsneden van de middeleeuwse wal en gracht te zien. Medewerkers van Archeologie Deventer geven uitleg. Het terrein kan modderig zijn; bezoekers wordt aangeraden geschikte schoenen aan te trekken.
Provincie:
Tag(s):