woensdag, 4. november 2009 - 20:32

Tweede Kamer akkoord met lagere tarieven schenken en erven

Den Haag

De Tweede Kamer heeft ingestemd met de nieuwe Successiewet. Tarieven voor schenken en erven worden fors verlaagd, vrijstellingen voor partners en kinderen gaan omhoog en het erven van een onderneming wordt eenvoudiger. Dit heeft het ministerie van Financiën bekendgemaakt.

Door het verhogen van de vrijstellingen zullen minder mensen successiebelasting hoeven te betalen. In totaal zullen nog maar 500 partners per jaar deze belasting hoeven te betalen. Bovendien daalt het aantal kinderen dat successiebelasting betaalt met een kwart. De wet wordt tegelijkertijd eenvoudiger en inzichtelijker door vermindering van het aantal tarieven van 28 naar 4.

Hogere vrijstelling en lagere tarieven partners en kinderen:
· De vrijstelling van erfbelasting voor partners gaat omhoog naar 600.000 euro;
· De vrijstelling van erfbelasting voor kinderen gaat omhoog naar 19.000 euro;
· De tarieven voor partners en kinderen gaan omlaag naar 10 procent over de eerste 118.000 euro en 20 procent over het restant.

Constructies waarbij de wet wordt ontdoken worden aangepakt. Het gaat dan om vermogen wat in het buitenland gestald is en niet wordt opgegeven aan de Belastingdienst, bijvoorbeeld trustvermogen. Voortaan wordt het vermogen dat is ingebracht in trusts toegerekend aan de inbrenger.

Staatssecretaris de Jager: ‘Ik ben verheugd dat het wetsvoorstel is aangenomen. In 150 jaar is dit de eerste aanpassing naar fors lagere tarieven .’

Ook is een aantal amendementen aangenomen. Kinderen tussen de 18 en de 35 jaar kunnen voortaan onder voorwaarden gebruik maken van een eenmalige verhoogde vrijstelling van € 50.000 voor schenkingen van hun ouders als die schenking wordt gebruikt voor een studie of de aankoop van een woning. Daarnaast wordt de vrijstelling voor het erven door ouders van kinderen verhoogd van € 2.000 naar € 45.000.

Het wetsvoorstel wordt nog in de Eerste Kamer behandeld en treedt naar verwachting in werking op 1 januari 2010.
Categorie:
Tag(s):