woensdag, 16. december 2009 - 10:58

Tweelingen kunnen samen in klas op basisschool

Voor de cognitieve ontwikkeling van tweelingen maakt het geen verschil of ze samen of in parallelle klassen hebben gezeten tijdens de basisschoolperiode. Dit wordt aangetoond in een zojuist verschenen artikel van Tinca Polderman en co-auteurs in het ‘Journal of Epidemiology and Community Health’. De resultaten zijn opmerkelijk omdat het huidige beleid op Nederlandse basisscholen het uiteen halen van tweelingen stimuleert.

De onderzoekers vergeleken de CITO scores (eindtoets groep 8) van ruim tweeduizend tweelingparen van het Nederlands Tweelingen Register (NTR). Ongeveer 70% van deze tweelingen had een klas gedeeld tijdens de basisschool, 20% had in parallelle klassen gezeten en 10% had deels wel en deels niet een klas gedeeld.

Voor alle tweelingparen gold dat er geen niveauverschillen tussen de kinderen waren; wanneer ze gescheiden waren zaten ze dus in parallelle klassen, en niet in hogere of lagere groepen of op andere scholen. Tweelingen met een handicap of andere beperking werden van de studies uitgesloten.

Factoren die bepalend waren voor het plaatsen van de tweeling in een zelfde of parallelle klas bleken urbanisatie (vaker apart in grotere steden), sociaal economische status (vaker apart bij hoog opgeleide ouders) en externaliserend probleemgedrag op 3-jarige leeftijd (vaker apart bij meer problemen). Wanneer voor deze factoren in de analyses werd gecorrigeerd bleken er geen verschillen in CITO scores te zijn tussen tweelingen die hun basisschooltijd samen of apart hadden doorgebracht.

Soortgelijke resultaten zijn eerder bij het NTR aangetoond voor internaliserend en externaliserend probleemgedrag (Van Leeuwen et al. 2005, Twin Research and Human Genetics). De onderzoekers concluderen dat het voor de cognitieve en gedragsontwikkeling dus geen verschil maakt of de tweelingen samen of in aparte klassen zitten op de basisschool. De beslissing over de plaatsing van een tweeling zou in nauw overleg met ouders, kinderen zelf, en de leerkrachten gemaakt moeten worden.
Categorie:
Tag(s):