donderdag, 24. september 2009 - 20:15

Tynaarlo scherpt leerplicht aan met controle op luxeverzuim

Tynaarlo

De leerplichtambtenaren van de gemeente Tynaarlo gaan op de vrijdag voor en de maandag na de herfstvakantie en voorjaarsvakantie een aantal scholen in de gemeente bezoeken om de verzuimgegevens te controleren. Als zij vermoeden dat er sprake is van luxeverzuim, zullen maatregelen worden getroffen. Onder luxeverzuim wordt verstaan: het zonder toestemming verzuimen van lessen rond de vakanties, om de vakantie te ver-lengen.

Deze week gaat er een brief naar alle scholen in de gemeente om de actie aan te kondigen. Via school ontvangen de ouders een informatiebrief, waarin zij informatie krijgen over de regels voor schoolverzuim. Als de leerplichtambtenaren na hun onderzoek en na huisbezoek vermoeden dat er sprake is van luxeverzuim, zullen de ouders opgeroepen worden voor het opmaken van een proces-verbaal. Het proces-verbaal wordt vervolgens ter beoordeling opgestuurd naar het Open-baar Ministerie.

De gemeente wil met deze actie bereiken dat ouders beter op de hoogte zijn van hun verplichtingen volgens de Leerplichtwet en dat zij weten welk beleid de gemeente voert. De gemeente hoopt dat ouders daardoor het belang van de leerplicht inzien en dat scholen (vermoedelijk) ongeoorloofd verzuim zorgvuldiger melden aan de gemeente.
Provincie:
Tag(s):