dinsdag, 29. september 2009 - 21:10

Tynaarlo vordert subsidie NIC Zuidlaren terug

Tynaarlo

Het college van burgemeester en wethouders van Tynaarlo hebben besloten om een aan het bestuur van het Noordelijk Indoor Concours Hippique verleende subsidie in te trekken en het verleende voorschot van € 20.000,-- terug te vorderen.

De gemeente Tynaarlo heeft eerder deze maand aan het bestuur van het NIC kenbaar gemaakt dat zij voornemens was de verleende subsidie in te trekken en terug te vorderen. Uit ver-klaringen van het NIC-bestuur blijkt dat er niet is gehandeld overeenkomstig de subsidievoorwaarden. Er zijn geen stallen en bodem aangeschaft voor het concours, zoals was afgesproken, maar de zaken zijn geleased.

Het bestuur van het NIC is in de gelegenheid gesteld op het voornemen te reageren. De reactie van het NIC-bestuur vormde geen aanleiding voor het college om een ander standpunt in te nemen.
Provincie:
Tag(s):