woensdag, 9. december 2009 - 13:06

Uitbreiding opvang jonge moeders

Amsterdam

Jonge (aanstaande) moeders zonder vaste verblijfplaats krijgen in Amsterdam extra opvangmogelijkheden om een stabiel leven op te bouwen met hun kind(eren).

Stichting HVO-Querido, Stichting Altra, woningcorporatie Eigen Haard en de gemeente Amsterdam maken zich samen sterk om deze uitbreidingen mogelijk te maken. Op woensdag 9 december heeft de wethouder Zorg, Marijke Vos, in woonhuis Alexandria vijf van de in totaal 39 nieuwe opvangplaatsen in gebruik genomen.

Wethouder Vos: “Het is erg belangrijk om jonge moeders zonder vaste verblijfplaats begeleiding te geven om een zelfstandig en stabiel leven op te bouwen. In 2010 zijn er bijna 80 plekken om jonge meiden en hun kinderen een kans te geven dit te realiseren. Vanuit hun eigen kracht, met een steuntje in de rug.”

Met dit initiatief van Eigen Haard, Altra Jeugdzorg en HVO-Querido is een eerste stap gezet naar de uitbreiding en verbetering van voorzieningen voor deze jonge moeders en hun kind(eren). Met de ingebruikneming van de semizelfstandige verblijfsunits en uitstroomwoningen wordt aan de wens van deze jonge moeders om tussenstappen aan te brengen op weg naar zelfstandigheid voldaan.

In 2009, 2010 en 2011 komen er in totaal 39 opvangplaatsen bij:
2 crisisplaatsen, 3 instroomplaatsen, 12 semizelfstandige woningen en
22 zelfstandige woningen met begeleiding. Binnen woonhuis Alexandria krijgen jonge moeders de kans om hun zelfstandigheid en ‘woonvaardigheden’ verder te ontwikkelen. HVO-Querido biedt woonbegeleiding aan de jongeren.

Gedurende de woonperiode voorziet Altra Jeugdzorg met het programma ‘Weer aan de slag’ toeleiding naar school of werk. Daarnaast bieden zij ook opvoedingsondersteuning voor moeder en kind. Het kind wordt niet langer meegenomen in de hulpverlening aan de moeder, maar krijgt individuele aandacht.

Medio 2011 zijn alle 39 nieuwe opvangplekken gereed. Met deze integrale aanpak van wonen, werken en zorg ligt het accent vooral op het vergroten van door- en uitstroommogelijkheden van jonge moeders naar zelfstandigheid. De gemeente Amsterdam investeert € 700.000 structureel en € 160.000 incidenteel in 2010.
Provincie:
Tag(s):