dinsdag, 10. november 2009 - 21:03

Uitvoering handhavingstaken milieu in Eemsmond goed

Eemsmond

De gemeente Eemsmond voert haar handhavingsbeleid op het gebied van milieu goed uit. Dat stelde de provincie Groningen onlangs vast toen zij de uitvoering van het handhavingsbeleid op het gebied van milieu in Eemsmond onderzocht.

De landelijke ‘professionalisering milieuhandhaving’ die in 2004 in gang is gezet, is onder meer zichtbaar in een intensief toezicht op de totstandkoming en correcte uitvoering van handhavingsbeleid. De provincie is toezichthouder en controleert gemeenten elk jaar. De gemeente Eemsmond is vanaf 2004 drie keer gecontroleerd en doorstond de toetsen alle keren met glans.

Het toezicht bestaat uit dossieronderzoek waarbij wordt gekeken naar de controlefrequentie en het toepassen van sancties bij overtredingen. De gemeente Eemsmond behaalde een goed resultaat op beide onderdelen.

De taken van de gemeente op het gebied van handhaving milieubeleid bestaan onder andere uit het controleren of olie en brandstoffen op de juiste manier worden opgeslagen, of bedrijven brandblusapparatuur hebben en of bedrijven de juiste vergunningen hebben.
Provincie:
Tag(s):