dinsdag, 1. september 2009 - 14:41

Veiligheid in Zeeland onder de loep

Provincie

De Provincie Zeeland en Zeeuwse gemeenten onderzoeken de veiligheid in Zeeland. Het onderzoek gaat uit van de landelijke veiligheidsmonitor. Het onderzoek richt zich op criminaliteit, onveiligheid, buurtproblemen en het optreden van gemeente en politie.

Vanaf 11 september ontvangen ruim 20.000 Zeeuwse inwoners een uitnodigingsbrief voor het invullen van de online vragenlijst op veiligheidsmonitor.nl. De uitkomsten van het onderzoek zijn belangrijk voor het veiligheidsbeleid in eigen regio. Het onderzoek wordt op gemeentelijk en op landelijk niveau uitgevoerd.

In Zeeland is gekozen voor deelname van alle Zeeuwse gemeenten, gecoördineerd door de Provincie Zeeland. Het bureau TNS/NIPO draagt zorg voor de uitvoering van het onderzoek in de regio Zeeland.

Deelnemers aan het onderzoek krijgen een brief waarin ze worden uitgenodigd een vragenlijst op het internet in te vullen. Wie liever een schriftelijke vragenlijst gebruikt, krijgt deze desgevraagd thuis gestuurd.

Het onderzoek start op 11 september. De resultaten worden in maart 2010 verwacht. De mate van deelname is belangrijk voor een goede beeldvorming van de veiligheidssituatie in onze eigen regio. Provincie en gemeenten vragen deelnemers aan het onderzoek de vragenlijst in te
vullen.

Kijk voor meer informatie over de veiligheidsmonitor op: www.veiligheidsmonitor.nl
Provincie:
Tag(s):