woensdag, 2. december 2009 - 13:34

Verdachten van geweld tegen politie krijgen hogere straffen

Amsterdam

Het Gerechtshof Amsterdam heeft woensdag 2 december uitspraak gedaan in diverse strafzaken tegen verdachten, die verbaal of fysiek geweld hadden gepleegd tegen politieagenten en andere personen met een publieke taak, zoals parkeercontroleurs, straatcoaches etc. In alle gevallen heeft het hof een hogere straf opgelegd dan de rechtbank Amsterdam.

In een aantal gevallen ging het Hof daarbij zelfs uit boven de eis van het Openbaar Ministerie (OM). Op 27 mei van dit jaar vond voor de rechtbank Amsterdam een themazitting ‘agressie en geweld tegen personen met een publieke taak’ plaats. Het OM eiste in alle gevallen het dubbele van wat normaal gesproken als straf wordt opgelegd.

De rechtbank legde uiteindelijk wel een hogere straf op, maar niet het dubbele. Tegen deze beslissingen heeft het OM hoger beroep ingesteld. Op 17 november jl. hebben deze zaken gediend bij het hof Amsterdam. In zijn arresten van vandaag gaat het Hof niet uit van een verdubbeling van de straf, maar spreekt het van een ‘aanzienlijke verhoging van de straf’:

‘Het openbaar ministerie heeft in deze zaak en zaken zoals deze zich op het standpunt gesteld dat verdubbeling van de strafeis in de rede ligt, gezien het belang van de maatschappij dat functionarissen als L. in alle vrijheid hun werk moeten kunnen doen. Het hof onderschrijft dit standpunt van het openbaar ministerie in zoverre dat een aanzienlijke verhoging van de straf in de rede ligt, waarbij naast de ernst van de feiten de omstandigheden van het geval en de persoon van verdachte de uiteindelijk op te leggen straf bepalen. Het hof is van oordeel dat de geldboete zoals geëist onvoldoende recht doet aan de ernst van de feiten en acht daarom na te melden straf passend en geboden’, aldus het Hof.

In casu legt het hof een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee weken en een geldboete van € 350 op. Het OM had een geldboete van € 700 gevorderd. Het OM is zeer tevreden met de uitspraken van het hof.
Provincie:
Tag(s):