dinsdag, 3. november 2009 - 15:53

Verhoging subsidie Stichting Alde Fryske Tsjerken

Leeuwarden

De gemeente Leeuwarderadeel heeft de subsidie aan de Stichting Alde Fryske Tsjerken verhoogd van 365 naar 999 euro per jaar. Hiermee wil de gemeente haar waardering voor het werk van de Stichting tot uitdrukking brengen, aldus wethouder mevrouw F. Haites-Miedema (portefeuillehouder monumentenzaken) in een toelichting.

Naast de Stichting Alde Fryske Tsjerken ontvangen ook De Fryske Mole en de Stichting Monumentenzorg Leeuwarderadeel een jaarlijkse subsidie van de gemeente Leeuwarderadeel. De bedragen die aan de beide andere organisaties beschikbaar gesteld worden, liggen hoger dan wat de SAFT ontving (90,75 euro per kerkgebouw). ,,Kijkend naar de situatie hebben wij besloten het maximale bedrag te geven dat verstrekt kan worden zonder dat er gewerkt hoeft te worden met een verantwoording achteraf”, aldus wethouder Haites-Miedema.

De Stichting Alde Fryske Tsjerken heeft drie kerken in Leeuwarderadeel overgenomen: in Feinsum (1975), Hijum (1975) en Britsum (1980). De kerk van Feinsum is in 1975 meteen gerestaureerd (schip en toren). De kerk van Hijum kon in 1975 en 1976 worden opgeknapt (schip en toren). De kerk van Britsum is in verschillende fases gerestaureerd: in 1992 (toren), 1992-1993 (schip), 1997-1998 (muurschilderingen) en 1999 (interieur).

Naast Leeuwarderadeel zijn er nog zes andere gemeenten die de Stichting Alde Fryske Tsjerken jaarlijks subsidiëren: Boarnsterhim, Kollumerland, Menaldumadeel, Skarsterlân, Wûnseradiel en Wymbritseradiel, met bedragen variërend van 47 euro tot 681 euro.
Provincie:
Tag(s):