woensdag, 4. november 2009 - 11:43

Verkeerseducatie op basisscholen in Friesland geïntensiveerd

Het aantal scholen in Friesland dat verkeerseducatie een structurele plaats geeft in het lesprogramma, is toegenomen. Dit blijkt uit het rapport ‘Herhaald inventarisatieonder-zoek verkeerseducatie basisonderwijs in Friesland’ dat op dinsdag 3 november door de voorzitter van het Regionaal Orgaan verkeersveiligheid Fryslân (ROF), gedeputeer-de Piet Adema, is gepresenteerd.

De resultaten van het onderzoek zijn gespiegeld aan eerdere onderzoeken uit 2003 en 2006. “We zijn op de goede weg met verkeerseduca-tie en de animo is er nog steeds. Er zijn 163 scholen die graag met het lesprogramma aan de slag willen,” zo zegt gedeputeerde Piet Adema.

Uit het onderzoek blijkt dat het aantal scholen met een verkeersouder licht is toegenomen (28% in 2009 tegen 24% in 2006). Een verkeersouder is aangesloten bij Veilig Verkeer Ne-derland en maakt zich onder andere sterk voor goed verkeersonderwijs, veilige schoolroutes en het betrekken van ouders bij de verbetering van de verkeersveiligheid van hun kinderen.

De bekendheid van de scholen met het Fries Verkeersveiligheidslabel is weer toegenomen sinds het onderzoek in 2006 (81% t.o.v. 63%). Eén op de vijf scholen in Friesland neemt nu deel aan dit project, dat door onderwijsbegeleidingsdienst Cedin wordt uitgevoerd. In 2006 was dat één op de 11 scholen. Een school krijgt het Verkeersveiligheidslabel als verkeerse-ducatie een permanente plaats in het lesprogramma heeft. Gemeentelijk zijn er overigens voor zowel het verkeersouderschap als voor het Verkeersveiligheidslabel grote verschillen in aantallen te zien.
Provincie:
Tag(s):