woensdag, 25. november 2009 - 13:25

Verklaring tegen Meisjesbesnijdenis gepresenteerd

Den Haag

Staatssecretaris Bussemaker van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft woensdag 25 november de Verklaring tegen Meisjesbesnijdenis gepresenteerd. Deze heeft zij samen met Nederlandse migrantenorganisaties en beroepsorganisaties opgesteld.

Ouders ondertekenen
De verklaring is bedoeld voor ouders van meisjes uit risicolanden, zoals Somalië, Ethiopië en Sudan. Met ondertekening geven zij aan dat hun dochter niet zal worden besneden in het buitenland. De verklaring is geïnspireerd op het Franse Attest pour voyage. De staatssecretaris presenteerde de verklaring tijdens de internationale conferentie ‘Uniting Europe and Africa in the fight against Female Genital Mutilation (FGM)’ in Den Haag.

Vrijwillig
Het is de bedoeling dat de Jeugdgezondheidszorg het document voorlegt aan de ouders. Het ondertekenen van het document gebeurt op vrijwillige basis. Tegelijkertijd wordt het ondertekenen van het document aangegrepen om voorlichting te geven over de rechten van het kind en de schadelijke gevolgen van besnijdenis.

Verklaring mee naar buitenland
De ouders dienen de verklaring elke keer als ze naar het buitenland gaan, mee te nemen. Als ze dan bij familie op bezoek zijn, kunnen ze aantonen dat besnijdenis in Nederland strafbaar is. Op die manier kunnen ze weerstand bieden tegen eventuele familiedruk. In Nederland komt ongeveer 98% van alle kinderen in aanraking met de jeugdgezondheidszorg. De verklaring wordt in de komende periode getest, zodat hij voor de zomer van 2010 landelijk kan worden ingevoerd.

Bespreekbaar maken
Niet alleen de Nederlandse overheid probeert vrouwelijke genitale verminking (VGV) te voorkomen. Tijdens de internationale conferentie komen deelnemers uit Nederland, Europa en Afrika bijeen om tot samenwerking voor dit grensoverschrijdende probleem te komen. Ook zelforganisaties leveren een waardevolle bijdrage, onder andere via voorlichting aan de risicogroepen. Zo maken ze het onderwerp bespreekbaar.

Besnijden is mishandeling
De afwijzing van VGV door de gemeenschap zelf is van het grootste belang bij de uitbanning van deze praktijk. Meisjesbesnijdenis of VGV is een ernstige fysieke vorm van schending van de rechten van het kind én van vrouwen. Daarom is het noodzakelijk dat deze vorm van mishandeling met kracht wordt bestreden.

Verboden in Nederland
In ons land zijn alle vormen van meisjesbesnijdenis verboden. Het gaat om ernstige, onherstelbare vormen van lichamelijk letsel, met grote kans op lichamelijke en psychische klachten voor het meisje. Eén van de middelen die Nederland gaat invoeren om VGV te voorkomen, is de Verklaring tegen Meisjesbesnijdenis.
Provincie:
Tag(s):