vrijdag, 20. november 2009 - 13:23

Verlenging Koelaan naar A12 onaanvaardbaar

Zeist

De gemeentebesturen van Bunnik, Zeist en Utrechtse Heuvelrug hebben onlangs hun voorkeur aangegeven om de Koelaan door te trekken naar de A12. Hiervoor zijn drie varianten ontwikkeld. Reden is het verkeer op de Julianalaan te verminderen, gekoppeld aan de plannen voor Salto.
Alle varianten lopen door het landelijk gebied bij Bunnik ten noorden van de Kromme Rijn. Het Utrechts Landschap is van mening dat deze nieuwe doorsnijding een onaanvaardbare aantasting van het buitengebied betekent.

Het buitengebied tussen Zeist en Bunnik, een aaneengesloten zone van landgoederen tussen Utrechtse Heuvelrug en Kromme Rijn, heeft grote betekenis voor natuur, landschap en cultuurhistorie. Voor de inwoners van de regio heeft dit buitengebied een onvervangbare waarde. De buitenplaatsen zijn samen met hun parken aangewezen als Rijksmonument. De landgoederen en de Kromme Rijn maken deel uit van de Ecologische Hoofdstructuur. De afgelopen jaren zijn de landgoederen hersteld in het kader van de Landinrichting Groenraven-Oost. Er zijn wandelroutes aangelegd, er is een lange afstandsroute langs de Kromme Rijn gerealiseerd en binnenkort wordt daar een nieuwe wandelroute over landgoed Wulperhorst naar de Kromme Rijn aan toegevoegd.

De varianten lopen door of vlak langs het landgoed Wulperhorst, eigendom van Het Utrechts Landschap. Hierbij wordt juist het meest rustige deel van het landgoed, waar overdag reeën rust vinden, het meest verstoord. De aantasting op ecologisch, landschappelijk en cultuurhistorisch gebied is erg groot. Daarbij zal de beleving van het gebied een totaal andere worden wanneer hier een weg wordt aangelegd. Het Utrechts Landschap stelt vast dat de golfbaan gespaard blijft bij de voorkeursvariant van de gemeenten, terwijl onvervangbare natuurgebieden doorsneden worden. Het Utrechts Landschap maakt een geheel andere afweging en zal zich verzetten tegen aantasting van natuur en landschap.

De aanleg van een nieuw wegtracé leidt tot een tweede directe aansluiting van Zeist op de A12. Dit zal gepaard gaan met een toename van (sluip)verkeer op de Koelaan in de richting van Slot Zeist en omliggende wijken. Het Utrechts Landschap bepleit een snelle realisatie van een spoortunnel bij het station Driebergen-Zeist en het gelijktijdig treffen van verkeersremmende maatregelen op Julianalaan en Koelaan.
Provincie:
Tag(s):