woensdag, 9. december 2009 - 9:10

Verplicht schone brandstof voor zeeschepen aan de kade

Rotterdam

Met ingang van 1 januari 2010 zijn zeeschepen die aan de kade liggen verplicht schone brandstof te gebruiken. Deze bepaling uit de Europese Zwavelrichtlijn geldt vanaf die datum voor alle havens in de Europese Unie. Als gevolg van deze maatregel zal de luchtkwaliteit in havengebieden verbeteren.

Zeeschepen die in havens aan de kade liggen verbruiken brandstof voor activiteiten zoals het koelen en lossen van lading en het verwarmen van onderkomens. Dat gebeurt nu nog met brandstof die veel zwavel bevat. Schepen dragen dan ook in belangrijke mate bij aan luchtvervuiling in en om havens. De Europese Zwavelrichtlijn verplicht schepen na de jaarwisseling gebruik te maken van brandstof met 93 procent minder zwavel dan nu.

Staatssecretaris Huizinga van Verkeer en Waterstaat is verheugd over het van kracht worden van deze bepaling: 'Dankzij deze regeling zullen zeeschepen een belangrijke bijdrage leveren aan het terugdringen van de luchtverontreiniging. Eén van de doelstellingen uit mijn Beleidsbrief Zeevaart'.
Provincie:
Tag(s):