donderdag, 3. september 2009 - 10:49

Verscherpte aanpak huiselijk geweld Smallingerland

Op 2 september 2009 heeft in het gemeentehuis van Smallingerland de startbijeenkomst van het project 'Met Elkaar, Voor Elkaar' plaatsgevonden. Het project 'Met Elkaar, Voor Elkaar' wil bereiken dat instanties in de gemeente Smallingerland beter gaan samenwerken door hun vermoedens, signalen of kennis van huiselijk geweld te registreren op één centraal punt.

Zodoende kan de mate en ernst waarin huiselijk geweld zich afspeelt beter in kaart worden gebracht. Uiteindelijk moet dit ertoe leiden dat huiselijk geweld stopt en dat er directe hulp op basis van één plan voor alle betrokkenen in een gezin is.

'Met Elkaar, Voor Elkaar' is ontwikkeld op basis van een idee van Mariëtte Cristhophe, landelijk programmaleider huiselijk geweld en de politietaak.

De instanties die gedurende de eerste fase van het project worden gevraagd hun steun te verlenen aan het project, zijn: de Politie, Reclassering Nederland, het Openbaar Ministerie, de Ambulant Forensische Psychiatrie, Sociaal Team Smallingerland, Bureau Slachtofferhulp, het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling, Bureau Jeugdzorg, het Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld, Centrum Jeugd en Gezin.

De uitvoering van het project is in handen van de organisatie Fier Fryslân.
Provincie:
Tag(s):